Det moderne Israel har vunnet kriger på mirakuløst vis.

By Jorunn/ no comments
Undrer det dere ikke at det lille jødefolket har vunnet over de mange store nabonasjonene, i tre kriger – og slått dem sønder og sammen? Hvordan tror dere at noen

Hvor ble det av de tolv apostlene?

By Jorunn/ no comments
Disse tolv mennene blir så høyt æret av Gud, at deres navn, i all evighet skal stå inngravert på muren til Det Nye Jerusalem. Der skal ikke Paulus sitt navn

Kristendommen står i veien for jødenes omvendelse.

By Jorunn/ no comments
En av grunnene til at jeg stiller det spørsmålet, er at Martin Luther – protestantismens grunnlegger – oppfordret til drap på jødene. Han sa: «La oss samle jødene i deres

Europa kommer til å forårsake verdens undergang.

By Jorunn/ no comments
Daniel beskriver i kap. 2, verdenshistorien fra og med oldtidens Babylon og inntil enden. Symbolet Gud bruker for å beskrive alle disse nasjonene, er en avgud – noe som selvsagt

Supernasjonen som skal “stjele” pavens makt.

By Jorunn/ no comments
”Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endetiden,” sa Gud til Daniel (12,4.) ”Jeg fikk se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt (Romerriket) … Det var annerledes