Sabbat eller Søndag?

By Jorunn/ no comments
Jeg er sikker på at alle jøder setter stor pris på at kristne helligholder samme hviledag som dem. Det at kristenheten valgte søndag som hviledag har skapt et veldig skille

Storhetstiden til Juda stamme.

By Jorunn/ no comments
BIBELSKE PROFETIER PEKER MOT EN VELDIG STORHETSTID FOR JUDA STAMME – JØDEFOLKET – FØR JESUS KOMMER IGJEN. Majen Navnet Juda betyr ”Herrens pris”. Hans far, Jakob, kommer med følgende profeti

De Ti Tapte Stammene.

By Jorunn/ no comments
GUD HAR BESKREVET DE TI TAPTE STAMMENE – JØDENES BRODERFOLK – SÅ TYDELIG, AT INGEN BØR VÆRE I TVIL OM HVEM DE ER! Majen Det undrer meg veldig at denne

Den nye pakt.

By Jorunn/ no comments
DE KRISTNES TOLKNING AV DEN NYE PAKT, GJØR JESUS SÅ VRED PÅ OSS – AT HAN NÅ VIL SPY SIN MENIGHET UT AV SIN MUNN! Majen Har dere studert Jer.kap.31

Hvorfor seiret den hedningekristne lære?

By Jorunn/ no comments
Hvorfor seiret den hedningskristne lære, over den Jødekristne – som bygde på Jesu ord? Mens jeg var på leting etter svar på det spørsmålet, dukket følgende artikkel – av Johan

Hva hadde skjedd, om Jødene hadde tatt imot Jesus for 2000 år siden?

By Jorunn/ no comments
Jødene er et prøvet folk, og Israel er hatet av store deler av verden. Til og med norske prester tar palestinernes parti og vil boikotte Israel. Store deler av kristenheten

Asia blir framtidens farligste kontinent.

By Jorunn/ no comments
Bibelen forutsier et meget aktuelt scenarium – nemlig at Asia blir framtidens farligste kontinent. Visste du at menneskeheten ble inndelt i forskjellige folkegrupper – med vidt forskjellig utseende – på

Hvorfra har Det Gamle og Det Nye Testamentet, hentet sine navn?

By Jorunn/ no comments
Svaret finner vi i Hebr.9,15-17. ”Derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt (den i Jer.31,31-34), for at de som er kalt, skal få den evige arven som var

Det Gamle- og Det Nye Testamentet.

By Jorunn/ no comments
Har de kristne tenkt over hva navnene på Bibelens to deler – nemlig Det Gamle- og Det Nye Testamentet – egentlig forteller oss? Vi vet alle at når et nytt

Hvorfor forkaster Jesus kristendommen?

By Jorunn/ no comments
Jesu refselse av sitt siste folk – gjennom budskapet til menigheten i Laodikea (Åp.3,14-21) – burde skremme oss kristne. For beskrivelsen er jo en sammenhengende anklage. ”Fordi du sier: Jeg