BLE DEN KRISTNE MENIGHET FØDT PÅ PINSEFESTENS DAG?

By Jorunn/ no comments
Et meget viktig spørsmål i den forbindelse, bør jo være: VAR DER NOEN KRISTNE TIL STEDE, DA ÅNDEN FALT OVER DE FRAMMØTTE, DEN DAGEN? Det var en flokk på 120

FORUNDERLIG.

By Jorunn/ no comments
ISRAEL består av 12 stammer. 10 av dem mangler. Jesus hadde 12 apostler. 10 av deres evangelier mangler. 2 stammer bor i Israel. 2 evangelier fra apostlene finnes i den

HVILKE NAVN HAR GUD HAR SATT PÅ SITT ORD OG JESU LÆRE?

By Jorunn/ no comments
Jesus oppgir titlene som skal brukes på de to delene av de kristnes bok – nemlig: «GUDS ORD og JESU KRISTI VITNESBYRD», se Åp.1,2.9. Hvorfor kaller da de kristne de

SHEVOUT

By Jorunn/ no comments
THIS IS THE TIME WHEN THE JEWS CELEBRATES SHEVOUT, WHICH THE CHRISTIANS CALL PENTECOST. THE FEAST IS A THANKSGIVING TO GOD, FOR GIVING THEM THE LAW ON SINAI. Since the

Sinai fjellets evige betydning.

By Jorunn/ no comments
Har dere tenkt over at om ikke Gud hadde steget ned på Sinai og gitt israelittene sine lover og bud, ville Jesus ikke ha kunnet komme til verden? Gud måtte

Dronning Esther berget folket som skulle fostre Jesus.

By Jorunn/ no comments
Har dere tenkt på det faktum at hvis dronning Ester ikke hadde berget sitt folk, kunne ikke Jesus ha kommet og frelst oss. For da hadde jødefolket – som Jesus

Hvem valgte ut skriftene i vårt såkalte nye testamente?

By Jorunn/ no comments
Det var det de romerske hedningene – som etterhvert grunnla pavekirken – som gjorde. Jesus hadde imidlertid selv – på forhånd – utvalgt sine 12 apostler, til å skrive ned

Nye tanker om hva tid Jesu frelse trådte i kraft.

By Jorunn/ no comments
Har du tenkt over at hvis frelsen trådte i kraft ved Jesu død, ble ingen mennesker som levde før hans død, frelst? Følgende Bibeltekster avslører imidlertid at selve TIDSPUNKTET for

Grunnen til at jødene forkastet Jesus.

By Jorunn/ no comments
Apostelen Johannes gir en meget god forklaring på hvorfor jødene ikke tok imot Jesus, da han kom første gang. Men denne viktige forklaringen blir IKKE FORKYNT AV EN ENESTE KRISTEN

Vi kommer til å bli forfulgt av våre egne.

By Jorunn/ no comments
Jakobs brev gir meget viktig informasjon til oss – som helt klart lever i de siste dager. Jakob var Jesu bror, og gjennom hele barndommen og ungdommen så han selvsagt