Hvorfor er sionismen hatet i store deler av verden?

By Jorunn/ no comments
Bibelen avslører at alle som har angrepet Israel, kommer til å få en grusom straff. Og dernest skal alle Israels tolv stammer – hvorav ti er ”forsvunnet” – vende tilbake

Er det de kristnes skyld at jødene ennå ikke har tatt imot Jesus?

By Jorunn/ no comments
«Salig er DET MENNESKET (ikke den jøde) som gjør dette, det menneskebarn som holder fast ved det – som HOLDER SABBATEN så han ikke vanhelliger den … DEN FREMMEDE (utlendingen)

Israelittene er/var verdens klokeste og mest siviliserte folkeslag.

By Jorunn/ no comments
Jeg vil hevde at folk med israelittisk bakgrunn, har gjort de delene av verden som de bebor, til menneskehetens mest siviliserte nasjoner. Gud gjør det forresten klart at de har

Hva skjer, før antikrist står fram?

By Jorunn/ no comments
Hans redselsregime varer i bare 3 ½ ÅR. Påstanden understøttes av følgende tekst: «Når han kommer, skal han bare bli EN KORT TID.» (Åp.17,10.) Navnet Anti-Krist burde få oss som

Jesus, Guds kunstner og designer.

By Jorunn/ no comments
Hvem var det Gud snakket til under skapelsen, da han sa: «La OSS gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.» (1.Mos.1,26.) Det var selvsagt Gud som snakket til Jesus,

Hvem var Jesus i Himmelen, før Han ble Menneskesønnen?

By Jorunn/ no comments
«Faderen dømmer ikke noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen … Han har gitt ham makt til å

Fører kristendommen til en sann tro på Jesus?

By Jorunn/ no comments
Men Jesus er ikke sitt eget ord, HAN ER GUDS ORD: ”Det ordet som dere hører, er ikke mitt, MEN FADERENS, han som har sendt meg.” (Joh.14,24.) Å tro på

Hvordan ble mennesker frelst før Jesu død?

By Jorunn/ no comments
Den kristne læren sier at vi bare kan bli frelst gjennom å kjenne Jesus. Når jødene ikke gjør det, – er det jo fordi Gud inntil nå har blindet deres

Det kristne Europa er ved å bli forkastet av Gud.

By Jorunn/ no comments
Jeg vil anbefale dere å studere profeten Hosea nøye. Han kommer med spennende profetier som nå ser ut til å gå i oppfyllelse rett foran øynene på oss. At profetiene

Europas undergang.

By Jorunn/ no comments
«Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem (jødene). Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert