Gud identifiserer de 12 Israelittiske stammer

By Jorunn/ no comments
Gud har forutsagt rekkefølgen i måten han kommer til å identifisere alle de tolv stammene på, i følgende spennende profeti. Det er Jesus som uttaler profetien: «Gi akt dere FOLK

Maria, Jesu mor.

By Jorunn/ no comments
Har du lagt merke til at det var Maria, Jesu mor, som bestemte hva tid Jesus for alvor skulle begynne sin virksomhet? 26 mars er det Maria bebudelses dag, en

Herren og Herrens Engel.

By Jorunn/ no comments
Da Moses møtte Gud ved den brennende tornebusken, står det at det var Herrens engel som møtte ham – men det står også at det var Herren som talte til

Guds veldige seier.

By Jorunn/ no comments
Den veldige seieren Gud skal vinne på jorden i endtetiden, forties av den kristne læren. I disse dager opplever vi at straffedommer av bibelske dimensjoner, gradvis rammer Vestens bortskjemte folkeslag.

Den som kritiserer loven, kritiserer Gud!

By Jorunn/ no comments
Hvis noen kommer med nedverdigende beskrivelser av Gud, bør vi selvsagt protestere! Jeg ser at emnet “loven” fenger mange. Jeg vil gjerne presisere hvorfor jeg stadig tar opp dette emnet.

Hvorfor kaller vi oss hedninger?

By Jorunn/ no comments
Hvorfor kaller kristne – av Europeisk avstamning – seg for hedninger, når tydelige bibeltekster peker oss ut som israelitter? Som dere ser av innleggene mine, kretser mine tanker stadig omkring

Dyreofringer

By Jorunn/ no comments
Om vi ikke anerkjenner Jesu offer for menneskene, blir dyreofrene uforklarlige for oss Første gang vi finner Jesus nevnt i Guds Torah, er i forbindelse med syndefallet – når Gud

Europas endelikt

By Jorunn/ no comments
Hvis europeerne hadde visst hvem de stammet fra, hadde de aldri latt Araberne innvandre til Europa. Det er egentlig helt utrolig det som skjer i landene som er befolket med

Hvor ble det av Apostelen Peter?

By Jorunn/ no comments
Synes ikke dere også at historien om Peter ender på en merkelig måte, i Det Nye Testamentet? I Matt.18,18 gir Jesus sine tolv apostler veldige fullmakter. Deres lære skal være

Hvem er det Europeiske folk?

By Jorunn/ no comments
Alle bibelske profetier om de ti tapte stammene, går i oppfyllelse på Europeerne. Efraim er den eneste av de ti stammene som får løfte om å bli til mange nasjoner: