Endetids menigheten.

By Jorunn/ no comments
Jesu budskap til sin endetids menighet, den i Laodikea, avslører at det er noe veldig galt med vår kristne lære. Navnet Laodikea betyr: «Folkets dom». Vi ser at vår verdenshistorie raskt

Sinai fjellets evige betydning.

By Jorunn/ no comments
Har dere tenkt over at om ikke Gud hadde steget ned på Sinai og gitt israelittene sine lover og bud, ville Jesus ikke ha kunnet komme til verden? Gud måtte

Dronning Esther berget folket som skulle fostre Jesus.

By Jorunn/ no comments
Har dere tenkt på det faktum at hvis dronning Ester ikke hadde berget sitt folk, kunne ikke Jesus ha kommet og frelst oss. For da hadde jødefolket – som Jesus

Hvem valgte ut skriftene i vårt såkalte nye testamente?

By Jorunn/ no comments
Det var det de romerske hedningene – som etterhvert grunnla pavekirken – som gjorde. Jesus hadde imidlertid selv – på forhånd – utvalgt sine 12 apostler, til å skrive ned

Nye tanker om hva tid Jesu frelse trådte i kraft.

By Jorunn/ no comments
Har du tenkt over at hvis frelsen trådte i kraft ved Jesu død, ble ingen mennesker som levde før hans død, frelst? Følgende Bibeltekster avslører imidlertid at selve TIDSPUNKTET for

Grunnen til at jødene forkastet Jesus.

By Jorunn/ no comments
Apostelen Johannes gir en meget god forklaring på hvorfor jødene ikke tok imot Jesus, da han kom første gang. Men denne viktige forklaringen blir IKKE FORKYNT AV EN ENESTE KRISTEN

Vi kommer til å bli forfulgt av våre egne.

By Jorunn/ no comments
Jakobs brev gir meget viktig informasjon til oss – som helt klart lever i de siste dager. Jakob var Jesu bror, og gjennom hele barndommen og ungdommen så han selvsagt

Tro som fører til fortapelse.

By Jorunn/ no comments
DELER AV DEN KRISTNE TRO, FØRER I FORTAPELSE. Læren om DEN NYE PAKT (som Gud også kaller DEN EVIGE PAKT), er en slik farlig feiltolkning.. Gud inngår bare to pakter

En pakt er ikke det samme som et testamente!

By Jorunn/ no comments
ER ET TESTAMENTE DET SAMME SOM EN PAKT? Hvem var det Gud overga sitt ord til? «Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. SLIK

Uberettigede anklager mot jødene.

By Jorunn/ no comments
JØDENE VAR IKKE SKYLDIGE I JESU DØD – slik mange kristne hevder. For Jesus sier: «Ingen tar mitt liv fra meg, men jeg setter det til av meg selv.» Joh.10,18.

Den nye pakt.

By Jorunn/ no comments
KRISTENDOMMEN = LÆREN OM DEN NYE PAKT. Paulus sier: «Gud … gjorde oss dugelige til å være tjenere for EN NY PAKT.» se 2.Kor.3,6. Han beskriver denne nye pakten som