Endetids menigheten.

By Jorunn/ no comments
Jesu budskap til sin endetids menighet, den i Laodikea, avslører at det er noe veldig galt med vår kristne lære. Navnet Laodikea betyr: «Folkets dom». Vi ser at vår verdenshistorie raskt

Tro som fører til fortapelse.

By Jorunn/ no comments
DELER AV DEN KRISTNE TRO, FØRER I FORTAPELSE. Læren om DEN NYE PAKT (som Gud også kaller DEN EVIGE PAKT), er en slik farlig feiltolkning.. Gud inngår bare to pakter

En pakt er ikke det samme som et testamente!

By Jorunn/ no comments
ER ET TESTAMENTE DET SAMME SOM EN PAKT? Hvem var det Gud overga sitt ord til? «Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. SLIK

Uberettigede anklager mot jødene.

By Jorunn/ no comments
JØDENE VAR IKKE SKYLDIGE I JESU DØD – slik mange kristne hevder. For Jesus sier: «Ingen tar mitt liv fra meg, men jeg setter det til av meg selv.» Joh.10,18.

Den nye pakt.

By Jorunn/ no comments
KRISTENDOMMEN = LÆREN OM DEN NYE PAKT. Paulus sier: «Gud … gjorde oss dugelige til å være tjenere for EN NY PAKT.» se 2.Kor.3,6. Han beskriver denne nye pakten som

Himmelsteinen i Daniels bok.

By Jorunn/ no comments
HVA/HVEM SYMBOLISERER HIMMELSTEINEN – SOM KNUSER AVGUDSBILDETS FØTTER (i DAN.2,34-35.45)? Avgudens jernben symboliserer Romerriket, noe som i grunnen er litt morsomt, når man ser på kartet. For er det noe

Hva skal skje med jødefolket?

By Jorunn/ no comments
”Herren skal spre deg blant alle folkene … Blant disse folkeslagene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot … Livet ditt skal henge i en

Den knusende steinen fra Daniels åpenbaring.

By Jorunn/ no comments
Dan.kap.2, skildrer verdenshistorien fra og med Babylon og inntil enden – som ET AVGUDSBILDE. Føttene av jern og leire, peker mot det oppsplittede Europa: ”Når du så at føttene og

Hvor er folkene etter Abraham?

By Jorunn/ no comments
Gud sa til Abraham: «Jeg gjør deg til far for EN MENGDE FOLK.» (1.Mos.17,5.) Mange av disse folkene skulle være kongedømmer. For det står om Sara: «Hun skal bli til

Europa, folket i det fjerne.

By Jorunn/ no comments
Han som roper, beskriver seg selv slik: «Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød … Han sa til meg: Du

Frelsens milepæler.

By Jorunn/ no comments
Jesus roper til Europa: «HØR PÅ MEG, FJERNE KYSTER – DERE FOLK I DET FJERNE!» (Jes.49,1.) Jeg har lenge følt en veldig dragning mot hele dette kapitlet. For her finner