Hvor ble det av Peter?

0 Comments

Dette spørsmålet stiller jeg igjen og igjen – fordi voldsomme hendelser rundt om i verden, varsler at vår jords historie nærmer seg slutten. Men før Jesus kommer igjen, vil han ha oppfylt alle Bibelens profetier – også de som ser umulige ut å oppfylle. For han sier: “Dette er gjengjeldelsens dager, DA ALT SOM STÅR SKREVET, SKAL BLI OPPFYLT.” Luk.21,22.

En profeti som for mennesker ser ut til ikke å kunne oppfylles, er denne om Peter: “Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder (forbyr) på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser (tillater) på jorden, skal være løst i himmelen.” Matt.16,18-19.

Peter kan bety både klippe og stein. Klippen er her selvsagt Jesus, mens Peter er en stein revet ut av klippen. Det bevitner følgende ord fra Peter: “Kom til ham, den levende stein som … er utvalgt og dyrebar for Gud, og BLI OGSÅ SELV OPPBYGD SOM LEVENDE STEINER TIL ET ÅNDELIG HUS.” 1.Pet.2,4-5. Og Gud sier til oss: «Se på fjellet som dere er hogd ut av …» Jes.51,1.

Profetien om Peter har helt tydelig en dobbeltbetydning. Jesus kobler både seg selv og ham (gjennom navnet han ga ham) til grunnleggelsen av sin sanne menighet. Peter fikk i forbindelse med oppgaven, overgitt noen himmelnøkler – spesielle kunnskaper om frelsen – som bare han fikk. Utvelgelsen av Peter var av en slik betydning, at han faktisk skulle fastsette hva som var/blir tillatt eller forbudt, ikke bare på jorden, men også i himmelen – se Matt.16,19.

Johannes ender sitt evangelium med Jesu oppdrag til Peter: “FØ MINE LAM! … VOKT MINE FÅR! … FØ MINE FÅR!” 21,15.16.17. Dette ble sagt bare til ham.

Peter var altså den som skulle utforme Jesu lære – og som på en spesiell måte skulle undervise både store og små i menigheten. Og han var seg sitt ansvar bevisst. Han sier: “Jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, å vekke dere ved påminnelse … jeg vil med iver arbeide for AT DERE ALLTID ETTER MIN BORTGANG SKAL KUNNE MINNES DETTE.” 2.Pet.13.15. Men to små brev – som i sin helhet ikke engang med sikkerhet kan knyttes til Peter (forskere stiller spørsmålstegn ved brevene) – er alt vi har igjen etter ham. Dette har selvsagt forårsaket at Jesu menighet ikke er bygd på Peters ord. Himmelnøklene Jesus ga ham, er skjult for oss.

Men Jesus føyer noe til i profetien om Peter – som gjør det klart at menigheten som skal bygges på ham, blir til i de siste dager. «Dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” vers 18. Alt Jesus skaper og får til, blir i tidens løp ødelagt av Satan. Men Peters menighet grunnlegges tydeligvis så sent i historien, at ondskapens herre ikke når det.

Jesus beskriver sin siste menighet slik: «Jeg har også andre får (de kristne) som ikke hører til i denne kveen (jødene). Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. OG DET SKAL BLI EN HJORD OG EN HYRDE.” Joh.10,16.

Denne siste «sauekveen», består av mennesker Gud kaller ut fra jødiske og kristne menigheter. Alle som en dag ble ledet inn i disse menighetene, blir nemlig ledet UT derfra igjen, i de siste dager. «Han kaller sine får ved navn og fører dem UT. Når han har fått alle SINE får UT, går han foran dem, og fårene følger ham, FORDI DE KJENNER HANS RØST … Jeg er døren. Om noen går inn (i menighetene) gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn OG GÅ UT (av menighetene) OG FINNE FØDE.» Joh.10,3-4.9. Sann føde finner hans folk altså først etterat de har gått ut av menighetene.

Denne «føden» må være bygd på læren Jesus overga Peter – nemlig de himmelnøklene bare han fikk. HVORDAN JESUS VIL GJØRE DETTE, VIL FRAMTIDEN VISE. Men vår oppgave er selvsagt å grave og lete i profetiene etter svar. Jesus sier: «Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” Joh.14,29.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *