Dronning Esther berget folket som skulle fostre Jesus.

0 Comments

Har dere tenkt på det faktum at hvis dronning Ester ikke hadde berget sitt folk, kunne ikke Jesus ha kommet og frelst oss. For da hadde jødefolket – som Jesus skulle bli født inn i – vært utryddet. Det er derfor god grunn for oss også, til å feire Purim.

Har dere forresten tenkt over hvem det er som uttaler den tydeligste av alle profetier om Jesu komme, i det gamle testamentet? Den er å finne i Jes.kap.53. Og det er faktisk jødefolket selv som uttaler hele profetien – ETTER AT DE HAR TATT IMOT JESUS SOM MESSIAS!

Det var jødene Jesus i begynnelsen ble åpenbart for. Og de sier: «For HVEM ble Herrens arm åpenbart? … VI så ham, men han hadde ikke et utseende så VI kunne ha vår lyst i ham … VI aktet ham for intet.» vers 1-3.

Jødefolket føyer deretter til: «HVEM trodde det budskapet VI HØRTE?» vers 1. De innrømmer i profetien at de ikke trodde på budskapet Jesus forkynte. Men de poengterer likevel at det var noen som skulle komme til å tro på det – nemlig HVEM. Jesus sier om disse HVEM: «Salige er de som IKKE SER, OG LIKEVEL TROR.» Joh.20,28. Og hvem var det? Det var selvsagt folket Jesus sendte sine apostler til. Han sa til dem: «Gå ikke på veien til hedningene … men gå til de TAPTE får av Israels hus.» Matt.10,5-6.

Jesus gjorde det klart for jødene, at de ikke var utvalgt til å forkynne budskapet om ham. Det var det et annet folk som var utvalgt til. Jesus sa til jødene: «Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter.» Matt.21,43. Dette folket var EFRAIM, for det navnet betyr «den som bærer frukt». Og det var til dem, Jesus sendte sine apostler. «Gå til de tapte får av Israels hus.» Matt.10,6.

EFRAIM – «den som bærer frukt» – ER DERFOR NAVNET PÅ ISRAELS TI TAPTE STAMMER. Og som vi vet, var det europeerne som først tok imot Jesu evangelium og gjorde det til sitt. De må altså være EFRAIM – «folket som bærer frukt». De beskrives også som «FOLKENE SOM BOR I LANDET I NORD».

«Jeg fører dem fra LANDET I NORD … SOM EN STOR SKARE SKAL DE KOMME TILBAKE HIT.» Jer.31,8.

Det er på tide at vi innser at vi er jødenes broderfolk. Vi er ikke hedninger. Vi er israelitter. Paulus – hedningenes apostel – er ikke vår apostel. Det er Jesu tolv jødiske apostler som skal være våre – OG JØDENES – lærere! Men ti av apostlenes evangelier, mangler i Jesu bok. I stedet presset de hedenske romerne inn 14 skrifter fra Paulus, i sitt såkalte nye testamente – skrifter som forkaster Jesu lære på meget viktige punkter.

Purim er en høytid som burde føre oss sammen med vårt broderfolk – JØDENE, som i henhold til Jes.2,2-4, er folket som skal evangelisere verden med JESU EGET EVANGELIUM, I DE SISTE DAGER.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *