Hvem valgte ut skriftene i vårt såkalte nye testamente?

0 Comments

Det var det de romerske hedningene – som etterhvert grunnla pavekirken – som gjorde.

Jesus hadde imidlertid selv – på forhånd – utvalgt sine 12 apostler, til å skrive ned sitt evangelium til etterslekten. Han sier om dem: «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som VED DERES ORD kommer til tro på meg, at de alle må være ett …» Joh.17,20-21.

Og i Jes.8,16, kommer Gud med følgende advarsel til dem som senere skulle komme til å sette sammen Jesu lære: «Bind vitnesbyrdet inn (Jesu Kristi Vitnesbyrd, Åp.1,2), FORSEGL ORDET I MINE DISIPLER!» Om de ikke fulgte dette påbudet fra Gud, ville fryktelige ting skje: «Til Ordet (Guds Ord) og til Vitnesbyrdet (Jesu vitnesbyrd)! – Dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenrøde for dem … De er støtt ut i natten.» Jes.8,20.22.

Jesu menighet er ikke ett. Der er minst 50 000 forskjellige kristne kirkesamfunn på verdensbasis. Hvorfor? Selvsagt fordi det stort sett ikke er apostlenes lære man framholder. Og grunnen til det, er jo at det MANGLER EVANGELIER FRA 10 av apostlene – til og med fra Peter, som Jesus sa dette til: «Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike.» Matt.16,18-19.

Paulus, kristendommens viktigste lærer, var romersk statsborger og hadde en høy stjerne hos romerne. Da disse hedningene annekterte Jesu religion, valgte de stort sett den populære Paulus sine skrifter til å dokumentere den religionen de selv skapte. De fjernet så mye jødisk de kunne, for de hatet jødene og alt som var jødisk. Deretter fylte de sin lære med en del hedenskap – deriblant helligholdelse av soldagen. Paulus støtter opp om dette i Rom.14,5-6.

Om den skjebnen Jesu Kristi Vitnesbyrd – som han ga sine tolv apostler,skulle komme til å få – sier han: «Jeg har gitt dem DITT ORD. OG VERDEN HAR HATET DEM fordi de ikke er av verden.» Joh.17,14.

Apostlene var ikke av verden, men det var Paulus. Han var de romerske myndighetenes tjener, og sier om dem: «Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud.» Rom.13,1.

Paulus, den romerske statsborgeren, ble etter hvert utvalgt til kristendommens viktigste lærer, selv om han aldri hadde vært sammen med Jesus.

Apostlenes lære derimot, ble enten forkastet eller underlagt Paulus sine personlige tolkninger. Dessuten sørget romerne for at de fleste av deres skrifter forsvant.

Men deres skrifter vil bli funnet igjen. For Jesus sier: «Frykt da ikke for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent.» Matt.10,26.

Hvem skal finne de ti savnede evangeliene og alle brevene de tolv selvsagt skrev til menighetene de grunnla? Skriftene er selvsagt skjult i Israel, og vil – slik Dødehavsrullene er et strålende eksempel på – bli funnet igjen.

Og selvsagt er det jødene som finner dem. De skal jo ta imot Jesus i endetiden: «I lang tid skal Israels barn sitte uten konge og fyrste (Messias) … Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David, sin konge (Jesus jødenes konge). Bevende skal de søke Herren og hans gaver I DE SISTE DAGER.» Hos.3,4-5.

De forkaster selvsagt det kristne ny-testamentet» – som opphever loven Gud ga israelittene på Sinai. Så samler de apostlenes skrifter i boken Jesus selv ga navnet «Jesu Kristi Vitnesbyrd.» Åp.1,2.

Gud sier i dag til dem: «Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, ISRAELS GUD.»Jes.45,3.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *