Grunnen til at jødene forkastet Jesus.

0 Comments

Apostelen Johannes gir en meget god forklaring på hvorfor jødene ikke tok imot Jesus, da han kom første gang. Men denne viktige forklaringen blir IKKE FORKYNT AV EN ENESTE KRISTEN MENIGHET. Tvert imot anklager de kristne dem for at de ikke tok imot Jesus, noe som fører til jødehat fra mange kristne.

Johannes sin forklaring lyder slik: «Enda Jesus hadde gjort så mange tegn for øynene deres, trodde de ikke på ham … DE KUNNE IKKE TRO, for dette har Jesaja sagt: Gud har blindet deres øyne … FOR AT DE IKKE SKAL SE …» Joh.12,37.39-40.

Og hvorfor blindet Gud dem? Svaret finner vi i vers 38: «Det var for at dette ordet hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt … Herre, HVEM trodde det budskap VI HØRTE? (men altså forkastet).»

Grunnen til at Gud blindet jødene så det ble umulig for dem å ta imot Jesus, var i henhold til denne profetien at det var noen som skulle ta imot budskapet om Jesus, FØR DEM. JØDENE peker dem ut som HVEM. Denne profetien henter Johannes fra Jes.53. Når vi studerer den, ser vi at den egentlig er JØDENES hyllest til Jesus, fra og med den dagen Gud fjerner DERES blindhet.

Da innrømmer de åpent at de i sin tid hadde forkastet Jesus. Og Johannes på sin side, gjør det altså klart at grunnen til det, var at en gruppe de kaller HVEM – skulle ta imot ham FØRST.

Og hvem var det? Selvsagt dem Jesus sendte sine apostler til. Han sa til dem: «GÅ IKKE TIL HEDNINGENE … men GÅ TIL DE TAPTE FÅR AV ISRAELS HUS.» Matt.10,5-6. De tapte får av Israels hus, er selvsagt de ti tapte stammene som forsvant etter fangenskapet i Assyria. Det var altså deres oppgave å ta imot Jesus først. Oppgaven passet best for dem – som var spredt utover verden. Og de tok imot oppgaven – og spredte budskapet om ham i hele verden.

Men de har aldri i sin forkynnelse pekt på at jødene var helt uskyldige i dette at de forkastet Jesus. Gud hadde selvsagt gitt dem denne informasjonen – for at de skulle vise sin kjærlighet til jødene og informere dem om at det var Gud selv som hadde blindet dem og forhindret dem i å ta imot Jesus.

Men dette har de kristne aldri forkynt. I stedet anklager disse – som har denne informasjonen fra Johannes, i sine Bibler – jødene fordi de nekter å ta imot kristendommen. Men jødene vet at de er israelitter og at det er Jesu jødekristne lære de skal forkynne.

Men de ti stammene – som heller ikke er hedninger, slik Paulus påstår, men israelitter som jødene – skal selvsagt også forkynne den jødekristne læren.

Paulus – som erklærer at han er apostel for de hedningekristne – ER ALTSÅ VERKEN APOSTEL FOR ISRAELITTER ELLER JØDER. Dessverre er han nok den direkte årsaken til at de kristne aldri har innsett at det har vært deres plikt å forkynne Johannes sin avsløring om at det var Gud selv som blindet jødene.

I dag forkaster nasjonene som engang tok imot Jesus – Israels Gud. Og da forkaster også Gud dem. Neste post på Guds program er nok å fjerne jødenes blindhet og overlate til dem å forkynne Jesu sanne evangelium.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *