Vi kommer til å bli forfulgt av våre egne.

0 Comments

Jakobs brev gir meget viktig informasjon til oss – som helt klart lever i de siste dager. Jakob var Jesu bror, og gjennom hele barndommen og ungdommen så han selvsagt de overnaturlige tingene Jesus gjorde, og lærte av hans klokskap. Det er derfor god grunn for oss, til å studere hans brev nøye.

Brevet stiler han til ”de tolv stammene som er spredt omkring i landene.” (1,1), og han sier videre til dem – «Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus”, 2,1. Brevet gjelder altså hovedsakelig kristne folkeslag. Nasjonene han skriver til, lever i endetiden – og er dessuten blitt til verdens rikeste folk. For Jakob sier til dem (oss): ”Dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere … Dere har samlet skatter i de siste dager … Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter til slaktedagen.» 5,1.3.5.

Brevet skildrer to forskjellige grupper i denne kristne befolkningen. Den ene består av sanne kristne, den andre av overfladisk kristne med et falsk syn på Guds lov. Jakob sier til de sistnevnte: ”Mine brødre! Hva gagner det om noen sier han har tro, når han ikke har gjerninger? KAN VEL TROEN FRELSE HAM? … Vil du vite det, DU UFORSTANDIGE MENNESKE: TROEN UTEN GJERNINGER ER UNYTTIG. … TROEN ER DØD UTEN GJERNINGER.” 2,14.

Striden mellom de to gruppene dreier seg helt tydelig om Guds lovs gyldighet. Og de som forkaster den, kalles ”uforstandige mennesker”!

I Åp. kap.12 beskriver Jesus kristenheten som en forfulgt kvinne. Men på et visst tidspunkt slutter Satan å forfølge henne, og går over til å ”føre krig mot DE ANDRE AV HENNES ÆTT, MOT DEM SOM HOLDER FAST PÅ GUDS BUD.” vers 17. Det kommer altså til å oppstå et skille i Jesu menighet, mellom de som holder fast på Guds bud og Jesu egen tro, og de som lærer ”frelse ved tro uten lovgjerninger”.

Jakobs brev gjør det klart at kristne i de rike nasjonene han skriver til – på et visst tidspunkt begynner å forfølge sine trossøsken: ”Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere.” 5,1.

I henhold til Åp.12,17 må årsaken til forfølgelsen være at ”disse andre” holder fast ved Guds bud og Jesu tro, mens det store flertallet ikke gjør det. ”De er uforstandige mennesker. For troen uten gjerninger er unyttig.” Apostelen Johannes sier om dem: «Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han GJØR GUD EN DYRKELSE. Og dette skal de gjøre fordi DE IKKE KJENNER FADEREN OG HELLER IKKE MEG.” Joh.16,2-3. ”Hvorfor slo Kain sin bror i hjel? FORDI HANS GJERNINGER VAR ONDE, MENS HANS BRORS GJERNINGER VAR RETTFERDIGE.” 1.Joh.3,12.

Forfølgerne tror altså om seg selv at de er Guds tjenere, når de dreper sine trossøsken. Dette er helt tydelig samme gruppe som dem som kaller Jesus Herre, og gjør overnaturlige ting i hans navn (se Matt.7,21-23) – men som Jesus sier dette til, på dommens dag: ”JEG HAR ALDRI KJENT DERE. Vik bort fra meg, dere som GJORDE MOT LOVEN!”

Jakob ender sitt brev med følgende trøst til de forfulgte: ”Vær tålmodige og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! … Mine brødre! Ta profetene, som talte i Herrens navn, til forbilde I DET Å LIDE ONDT OG VÆRE TÅLMODIGE.” Jak.5,8.10. Vi er nødt til å innse at det venter oss – som holder fast ved Jesu lære om lovens evige gyldighet – er voldsomme trengsler «rett rundt neste hjørne». Og trengslene blir satt ut i live av «kristne» som holder seg til Paulus’ lære – han som forkynner at «den som holder seg lovgjerninger, er under forbannelse.»

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *