Uberettigede anklager mot jødene.

0 Comments

JØDENE VAR IKKE SKYLDIGE I JESU DØD –

slik mange kristne hevder.

For Jesus sier: «Ingen tar mitt liv fra meg, men jeg setter det til av meg selv.» Joh.10,18. Og Peter sa til jødene: «Brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, likesom også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det han forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide.» Ap.Gj.3,17-18.

Jødiske «geistlige» var satt til å ofre offerdyrene, symbolene på Jesus – og var derfor også satt til å ofre Jesus. Men hadde de visst hvem han var, hadde de nektet det. Derfor måtte Gud blinde dem. Dette har apostelen Johannes sagt så tydelig fra til oss om, at det egentlig er en skam at dette ikke har vært og er en viktig del av den kristne forkynnelsen. Johannes sier:

«Enda han hadde gjort så mange tegn for øynene deres, trodde de ikke på ham … De kunne ikke tro for Jesaja har sagt: Han har BLINDET DERES ØYNE … for at de ikke skal forstå …» Joh.12,37.39-40.

Når nå dette står så tydelig i vår Bibel, er det voldsomme hatet mot jødene – også fra såkalte kristne – meget farlig for dem og vil komme til å føre en mengde kristne i fortapelsen.

Profeten Hosea gjør det dessuten klart for oss nøyaktig hva tid Gud vil fjerne blindheten han selv har påført jødene – nemlig «i de siste dager»: «I lang tid skal Israels barn sitte uten konge og fyrste (Messias) … Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David, sin konge (Jesus, jødenes konge). Bevende skal de søke Herren og hans gaver I DE SISTE DAGER.» Hos.3,4-5.

«Over Judas hus vil jeg miskunne meg. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud … Tallet på Israels barn skal bli som havets sand … Og Judas barn og Israels barn skal fylke seg sammen og ta seg en EN HØVDING (Jesus, jødenes konge) og dra opp over landet.» Hos.1,7.10-11.

Hvem var det som satte tornekronen på Jesus, hånet ham og korsfestet ham? Svaret finner vi i Matt.27,27-30.

Det var altså romerne som gjorde det, ikke jødene. Romerne stjal Jesu religion, fylte den med hedenskap og omgjorde den til katolisisme. Reformasjonen fratok religionen makten for en tid. Men nå livner den til igjen: «Jeg så et av dyrets hoder (det femte) likesom såret til døden, men det dødelige såret ble legt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret.» Åp.13,3.

Jødene blir Guds fremste folk på jorden i de siste dager – men dette folket blir i dag hatet av mange såkalte kristne. Katolisismen derimot kommer til å lede veldige mengder «kristne» i fortapelsen. Men deres kirke blir i dag elsket av flere og flere som kaller seg kristne. ANTIKRIST ER PÅ VEI TIL VÅR VERDEN !!!

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *