Den nye pakt.

0 Comments

KRISTENDOMMEN = LÆREN OM DEN NYE PAKT.

Paulus sier: «Gud … gjorde oss dugelige til å være tjenere for EN NY PAKT.» se 2.Kor.3,6. Han beskriver denne nye pakten som «ÅNDENS PAKT», mens han kaller pakten Gud inngikk med sitt folk på Sinai for – «DØDENS TJENESTE som var innhogd med bokstaver på steiner». Han kaller altså de ti bud for «dødens tjeneste».

Sinai-pakten var kun bygd på de ti bud (ikke på Moseloven), for Gud beskriver pakten slik: «Han forkynte dere SIN PAKT som han bød dere å holde, DE TI ORD. Han skrev dem på to steintavler.» 5.Mos.4,13. Denne pakten – som er bygd på de ti bud – ble fastholdt av Jesus. For hans lære er jo: «Vil du gå inn til livet, så hold budene!» Matt.19,17. Han sa også: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven … den som holder den og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.» Matt.5,17.19.

Paulus ble vred på jødene, fordi de nektet å godta hans nye lære – som altså var bygd på påstanden om at Jesus ved sin død, opphevet Sinai pakten, og inngikk den nye pakt i Jer.31,31-34, med sitt folk. Paulus baktaler jødene med følgende dømmende ord: «Deres sinn er blitt forherdet. Helt til denne dag ligger det et dekke når de leser fra den gamle pakts bøker (- som er Torah (Moseloven) og Tanakh (Profetene) , og det blir ikke klart for dem at denne pakten er OPPHEVET i Kristus.» 2.Kor.3,14. Paulus bekrefter denne påstanden i Efes.2,14-15: «Ved sitt kjød avskaffet Jesus den loven som kom med bud og forskrifter.»

La oss undersøke hva DEN NYE PAKT egentlig går ut på! Hvem inngås den med, hva tid inngås den og hva går den ut på? Pakten inngås ikke med de hedningekristne, slik Paulus påstår. For Gud sier: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette EN NY PAKT med ISRAELS HUS og JUDAS HUS (altså de 12 stammene).» Jer.31,31.

Hva tid inngås denne nye pakten? «I DE SISTE DAGER skal dere forstå det. På den tiden, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de skal være mitt folk … DA VIL JEG OPPRETTE EN NY PAKT med Israels hus og Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med DERES FEDRE.» Jer.30,24-31,1.31. Gud oppretter altså begge sine pakter FØRST med det israelittiske folket. Hedningene får pakten via israelittene.

Hva går pakten ut på? Gud sier: «Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.» vers 33. Et folk som på overnaturlig vis har fått Guds lov skrevet i hjertene, SYNDER IKKE LENGER. Pakten kan derfor idet inngås før ÅNDENS SENREGN blir utøst over dem. «Dere SIONS BARN, fryd og gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere LÆREREN TIL RETTFERDIGHET, og så sender han regn ned til dere, tidligregn (det falt på pinsefestens dag) og SENREGN (når den nye pakt inngås).» Joel 2,23. Ånden faller først over Sions barn. «DERETTER skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød.» Joel 3,1.

Den nye pakt gjør Sions barn fullkomne i ånd og i kunnskap: «De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! FOR DE SKAL ALLE KJENNE MEG, både små og store, sier Herre. For jeg vil forlate deres misgjerning (gjennom dommen) og ikke lenger minnes deres synd.» Jer.31,34.

Dette er den ÅNDENS PAKT som Paulus (i 2.Kor.3,6) hevder at Jesus inngikk med de hedningekristne ved sin død. Men ettersom alle kristne fremdeles synder, etter at de har sluppet Jesus inn i sine sjeler – har SENREGNET ennå ikke falt over HANS MENIGHET, og budene er ikke nedlagt i de kristnes hjerter. Jesu pakt med sin menighet, er denne: «Dette er mitt blod, PAKTENS BLOD, som utgytes for mange TIL SYNDENES FORLATELSE.» Matt.19,28. Jesus inngår denne pakten med syndere.

DEN NYE PAKT (i Jer.31,31-34), derimot blir inngått med mennesker som er erklært for frelst, gjennom den dommen Peter peker på, i 1.Pet.4,17: «Tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.»

Vi lever derfor ikke under DEN NYE PAKT, men under Sinai-pakten. Den er bygd på de ti bud, som Jesus fastholder: «Vil du gå inn til livet, så hold budene!» Matt.19,17. Det er dem vi skal dømmes etter i dommen Peter peker på.

Mitt neste innlegg om DEN NYE PAKT, skal dreie seg om Hebreerbrevet – som handler mye om den nye pakt.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *