Hva skal skje med jødefolket?

0 Comments

Profetiene som peker mot jødenes lidelseshistorie, har i sannhet gått i oppfyllelse, for øynene på en hel verden:

”Herren skal spre deg blant alle folkene … Blant disse folkeslagene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot … Livet ditt skal henge i en tråd. Dag og natt skal du leve i frykt og aldri være trygg for ditt liv.” (5.Mos.28,64-66.)

Og slik har de det jo fremdeles – men slik skal det ikke fortsette. En ny tid er i sikte:

”Se, jeg skal på den tid ha med å gjøre dem som plaget deg … Jeg vil gjøre dere til ry og pris blant alle folkene på jorden, hvor de er blitt så vanæret, sier Herren.” (Sef.3,19-20.)

Juda, som betegnelsen jøde stammer fra, betyr ”Herrens pris”. Jakob kommer med denne interessante profetien om ham:

”En ung løve er Juda … Han bøyde seg – han legger seg ned som en løve … HVEM TØR Å VEKKE HAM? Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.” (1.Mos.49,9-10.)

Bileam, den frafalne profeten som møtte israelittene under deres ørkenvandring, ble tvunget av Gud til å framsi en del sanne profetier om Israel. At disse hovedsakelig gjelder jødene, ser vi av det faktum at Bileam nesten ordrett gjengir Jakobs profeti om Juda:

”Han legger seg, han hviler som en løve, som en løvinne. HVEM VÅGER Å VEKKE HAM? (4.Mos.24,9.)

Både Jakob og Bileam profeterer om Judas første storhetstid, da han var å likne med en løve. Men løven ”bøyde seg” og ”la seg ned” og sovnet. Da Jesus kom, var tiden ikke inne for dem til å ta imot ham. I henhold til Guds symboler (jødene fungerte jo som Guds prest og sto for dyreofringene) skulle de selvsagt også slakte fullkommenhetens offerlam. Og da de gjorde det, var det de måtte bøye seg. De ble ydmyket av en hel verden. Og de kristne har vært verst. De har forfulgt dem uten skånsel og gjort dem til Kristus-mordere – til tross for at Johannes sier:

”Enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle oppfylles … Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, FOR AT DE IKKE SKAL FORSTÅ …” (Joh.12,37-40.)

Hvis jødene hadde forstått hvem Jesus var, hadde de nektet å ofre ham. Derfor måtte Gud gjøre det han gjorde. Peter bekreftet dette:

”Jeg vet at dere har handlet i uvitenhet.” (Ap.Gj.3,17.)

Gud har imidlertid informert både jøder og kristne om tidspunktet, da Gud skal fjerne deres blindhet. Men begge grupper har neglisjert denne profetien:

”I lang tid skal israelittene sitte uten konge … Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge (Jesus). Skjelvende skal de komme til Herren og hans gode gaver I DE SISTE DAGER.” (Hos.3,5.)

Da er det at skal løven våkne. Uttrykket – ”Hvem tør vekke ham?” – forteller om veldige hendelser, når de våkner. Verdenshistorien gjennomgår en utrolig forandring. Og alle folk og nasjoner som har tråkket på jødene, kommer til å få sin straff.

”Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Se, et folk reiser seg som en løvinne, springer opp som en løve! Det legger seg ikke til ro før det har mettet seg med rov og drukket blodet av de drepte.” (4.Mos.23,23-24.) ”Herren, hærskarenes Gud, ser til sin hjord, Judas hus, og gjør dem lik sin stolte stridshest. Fra det … skal alle herskere utgå. De skal være som kjemper som tråkker sine fiender ned i krigen som avfall på gatene. Ja, stride skal de, for Herren er med dem … Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus (de ti tapte stammene) og føre dem hjem. For jeg forbarmer meg over dem, OG DE SKAL VÆRE SOM OM JEG ALDRI HADDE FORKASTET DEM.” (Sak.10,4.)

Guds hensikter med sitt folk – alle planene han har hatt for ALLE israelittene, også de ti tapte stammene – kommer til sist til å gå fullstendig i oppfyllelse.

”Dette er gjengjeldelsens dager, da ALT SOM STÅR SKREVET, SKAL BLI OPPFYLT.” (Luk.21,22.)

«Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus (de ti stammene) og føre dem hjem … De skal være SOM OM JEG ALDRI HADDE FORKASTET DEM … Jeg vil så dem ut blant folkene. Men i de fjerne land skal de komme meg i hu. De skal leve med sine barn og komme tilbake … Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå fram, sier Herren.” (Sak.10,6.9.12.)

Gud sier det så klart:

”Mitt ord … skal ikke vende tomt tilbake til meg, MEN DET SKAL GJØRE DET JEG VIL, OG HA FRAMGANG MED ALT SOM JEG SENDER DET TIL.” (Jes.55,11.)

I de siste dager, når jødene våkner av sin søvn og tar imot Jesus, sin veldige konge – skal Gud vinne den største seier i verdenshistorien!

Er det ikke en lykke både for Gud og for oss, at han skal vinne denne veldige seieren – før Jesus kommer igjen?

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *