Den knusende steinen fra Daniels åpenbaring.

0 Comments

Hva symboliserer den knusende steinen i Daniel, kapittel 2, vers 34-35?

Dan.kap.2, skildrer verdenshistorien fra og med Babylon og inntil enden – som ET AVGUDSBILDE. Føttene av jern og leire, peker mot det oppsplittede Europa:

”Når du så at føttene og tærne var dels av leire, dels av jern, så betyr det at riket skal være et delt rike.” (Dan.2,41.)

Dette at også det kristne Europa er en del av gudebildet, avslører kristendommen som en Jesus-religion iblandet hedenskap.

I en viss tidsperiode, inngår disse nasjonene et ekteskap med hverandre (EU) – som til sist ender i skilsmisse (Brexit viste dem veien). Og da er det Gud avslører falskheten i kristendommen:

”Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på FØTTENE (dagens Europa) … og knuste dem.” (2,34.)

Det er ”I disse kongenes dager (de som gifter og skiller seg) at himmelens Gud vil opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges.” se Dan.2,44.

Forut for opprettelsen av dette nye Israel, river altså Gud en hardtslående stein ut av den evige klippen, og knuser med den alle falske religioner:

”en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke med menneskehender.” (Dan.2,45.)

Hva eller hvem symboliserer FJELLET i bibelsk terminologi? Gud gir svar:

”Hør på meg dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren! SE PÅ FJELLET SOM DERE ER HOGD UT AV … Hør på MEG, mitt folk!” (Jes.51,1.4.)

Bibelens Gud er fjellet. Hans folk er steiner hogd ut av det.

Gud blir også beskrevet som en klippe:

”DET ER INGEN KLIPPE SOM VÅR GUD.” (1.Sam.2,2.)


MANNEN JESUS UTVALGTE.

Ettersom Guds folk er steiner hogd ut av fjellet – som er Gud – må man kunne hevde at:

steinen som blir revet løs fra fjellet” i (Dan.2,34.45), kan være et menneske som oss. Men det er et meget spesielt menneske – som river ned og knuser all falsk lære utledet fra Bibelen, gjennom feilaktige tolkninger. Hvem kan det være?

Jesus utpekte faktisk selv denne mannen, da han var her på jorden. Han sa til ham:

”Jeg sier deg at du er Peter (på gresk Petros, som betyr både stein, fjell og klippe), og PÅ DENNE KLIPPE VIL JEG BYGGE MIN MENIGHET.” (Matt.16,18.)

Jesus var selvsagt klippen, mens Peter var – som alle andre Guds barn – en stein revet ut av klippen.

Menigheten skulle bygges på læren Jesus ga Peter. For Jesus sa til ham:

”Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike.” (Matt.16,19.)

Steinen Daniel peker på, som skal knuse avgudsbildet – kan derfor være himmelnøklene Jesus ga Peter:

”EN STEIN BLE REVET LØS FRA FJELLET, men ikke med menneskehender. Den traff billedstøtten på føttene (Europas falske religioner) … og knuste dem.” – (Dan,2,34.)

I Matt.16,18 står Jesus (klippen) foran Peter (steinen), og sier:

”På denne klippe vil jeg bygge min menighet.”

Der og da fikk Peter oppgaven med å grunnlegge Jesu sanne lære. Dette var selvsagt læren Jesus ga alle sine apostler, og Peter spesielt – i de 3 ½ årene han vandret sammen med dem, her på jorden. Jesus sier om dem:

”Likesom (på samme måte som) du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden.” (Joh.17,18.)

Peter skulle være deres leder. Ja, hans kunnskaper skulle bli så store, at han til og med skulle være med og fastsette hva som i evigheten skulle være lovlig og ikke lovlig, både på jorden og i himmelen, se Matt.16, 19.

Legg merke til hvordan Jesus beskriver menigheten som skal bygges på Peter og hans forkynnelse:

”Dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” (Matt.16,18.)

I motsetning til menigheten som skal bygges på Peters lære, er kristenheten i sannhet invadert av ”dødsrikets porter”. Den blir bare mer og mer splittet. Det skal være mer enn 50 000 kristne kirkesamfunn i verden. Og dette er sterkt i strid med følgende bønn fra Jesus:

”Jeg ber … om AT DE ALLE MÅ VÆRE ETT.” (Joh.17,20-21.)

Vi må nødvendigvis være enige om at splittelsen i Jesu menighet, begynte med Paulus. Det står om menigheten, før han sto fram med sin lære:

”Da brødrene fikk vite dette (at noen ville drepe Paulus), førte de ham til … Tarsus. Og menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp.” (Ap.Gj.9,29-31.)

Jesus viser oss årsaken til at menigheten ble splittet, i Joh,17,19-20:

”Jeg ber ikke bare for disse (de tolv apostlene), men også for dem som ved DERES ORD kommer til tro på meg, AT DE ALLE MÅ VÆRE ETT.”

Splittelsen var uunngåelig, fordi den kristne menighet ikke er oppbygd på læren Frelseren ga sine tolv apostler. Han ba jo BARE

«for dem som ved DERES (de tolv apostlenes) ORD kommer til tro på meg.” (Joh.17,19-20.)

Den kristne menighet bygger imidlertid sin lære på Paulus sine tolkninger.

Peter, som var utvalgt som den som skulle sørge for at Jesu lære ble korrekt utformet for verden – har ikke engang et evangelium i Det Nye Testamentet. Ni av de andre apostlene mangler også skrifter i Bibelen. Og hvor er skriftene som handler om deres spennende misjonsreiser og deres forkynnelse rundt om i verden? Jesus sa til sine apostler:

”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.” (Matt.28,19.) ”De gikk ut og forkynte overalt.” (Mark.16,20.)

Apostlene gjorde alt det Jesus ba dem om, men kristendommen har forkastet nesten alle deres skrifter og alt som handler om dem.

Hvor ble det av Peters evangelium og alle brevene og skriftene både han og de andre apostlene må ha skrevet til Jesu menigheter? Hvorfor er så mange skrifter fra Paulus bevart, mens ni av apostlene ikke har et eneste skrift i Det Nye Testamentet? Hvor er de spennende beretningene om de tolv apostlenes misjonsreiser?

Jesus gjør det klart at deler av hans lære er skjult:

”Ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent.” (Matt.10,26.) ”Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, SÅ DU KAN VITE AT JEG ER HERREN … ISRAELS GUD.” (Jes.45,3.)

Dødehavsrullene avslørte at viktige skrifter kan være skjult på hemmelige steder. Jesus sa dessuten:

”Om disse tier, så skal steinene rope.” (Luk.19,40.)

Kristendommen er taus om de fleste av Jesu apostler. Men om den tier, skal steinene rope. Arkeologiske funn, både i stein og skrifter, vil komme for dagen og fortelle sin historie. Da skal de bli som en slagkraftig stein – som knuser alt det falske.

”Du er Petros, og på denne klippe (eller stein) vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.”

Alt Jesus skaper, prøver Satan å ødelegge. Men endetidsmenigheten som blir bygd på Peters og de andre apostlenes lære, skapes så sent i historien, at Satan ikke når det.

Jesaja sier:

«Det skal skje i de siste dager, da skal … lov utgå fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem.” (Jes.2,2-3.) ”Herrens Ånd er over meg … for å utrope ET NÅDENS ÅR fra Herren.” (Jes.61,1-2.)

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *