Hvor er folkene etter Abraham?

0 Comments

Abrahams navn betyr: “Mange folks far.” Men, hvor er alle disse folkene?

Gud sa til Abraham:

«Jeg gjør deg til far for EN MENGDE FOLK.» (1.Mos.17,5.)

Mange av disse folkene skulle være kongedømmer. For det står om Sara:

«Hun skal bli til folkeslag, KONGER OVER MANGE FOLK skal fremgå av henne.» (1.Mos.17,16.)

Hvor er disse folkene og kongedømmene, i dag? Er det ikke vår oppgave å finne ut av dette?

Det var imidlertid bare Efraims stamme som skulle bli til mange nasjoner:

«Efraims ætt skal bli til en mengde folkeslag.» (1.Mos.48,19.)

De andre stammene skulle tydeligvis bli til hver sine folkeslag.

I Esek.2,3-7, gir Gud en klar beskrivelse av disse israelittiske folkene, ned gjennom historien:

«Jeg sender deg til Israels barn, til HEDNINGENE, til opprørerne som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dag. Til barna med DE FREKKE ANSIKTER OG HARDE HJERTER sender jeg deg … Du skal tale mine ord til dem enten de hører eller lar det være. For gjenstridige er de.» (Esek.2,3-7)

Som vi kan se, gir denne profetien en meget god beskrivelse av dagens europeere.

Til disse folkene, var det Jesus sendte sine tolv apostler. Når han henvender seg til dem, avslører han at dette er folkeslag som bor fjernt fra Israel:

«Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne!» (Jes. 49,1.)

Gud hadde bestemt på forhånd, at nettopp de skulle vinnes FØRST. Jødene og hedningene skulle vinnes på et senere tidspunkt.. For Jesus sa til sine apostler:

«Jeg er ikke utsendt til andre enn de TAPTE sauene av Israels hus.» (Matt.15,24.)

«Gå IKKE PÅ VEIEN TIL HEDNINGENE … men gå til DE TAPTE FÅR AV ISRAELS HUS.» (Matt.10,5-6.)

Det var nemlig disse folkene som skulle gjøre Jesus kjent for verden.

Europa tok imot Jesu evangelium. Men de hedenske romerne stjal Jesu religion, fylte den opp med en mengde «ugress» og gjorde den katolsk. Men selv om kristendommen dermed ble gjort delvis falsk, hadde den en positiv innvirkning på hele Europa – særlig de nasjonene som etter hvert var med på reformasjonen.

Det var disse folkene – som trodde de var hedninger – SOM (i samsvar med profetien i Jes.49,5) FØRTE JAKOB TILBAKE TIL ISRAELS GUD. Gradvis oppfylte så Jesus neste profeti – nemlig «SAMLET ISRAEL FOR HAM» – i Europa.

Men i disse dager roper Jesus til disse frafalne folkene med de frekke ansiktene og harde hjertene:

«Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft.» (Jes.49,4.)

Hvorfor sier Jesus dette? Selvsagt fordi Israels ti tapte stammer nekter å innse hvem de er – nemlig jødenes broderfolk.

Og i disse dager er det at GUD KOMMER TIL Å GRIPE INN PÅ VOLDSOMT VIS, for å holde sine løfter til Abraham, Isak og Jakob. Han roper nå til oss:

Aldri skal det skje, det som kommer dere i sinne, når dere sier: Vi vil være som hedningene, som folkene rundt om i landene! … Jeg vil regjere over dere med sterk hånd, med utrakt arm og med utøst harme. Jeg vil føre dere ut fra de folkene og samle dere fra de landene som dere nå er spredt i …Jeg vil føre dere til folkenes ørken og der vil jeg gå i rette med dere, ansikt til ansikt … Jeg vil la dere gå forbi under hyrdestaven, og jeg vil føre dere inn i paktens bånd (Sinai-pakten). Jeg vil skille ut fra dere de gjenstridige og de som er falt fra meg. Fra deres utlendighets land vil jeg føre dere ut, men til Israels land skal ingen av dem komme … Dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg fører dere til Israels land, til det landet som jeg med løftet hånd har sverget å gi deres fedre. Der skal dere minnes deres ferd og alle de gjerningene som dere har gjort dere urene med, og DERE SKAL VEMMES VED DERE SELV FOR ALLE DE ONDE GJERNINGENE DERE HAR GJORT. Dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg gjør slik med dere, for mitt navns skyld og ikke etter deres onde ferd og DERES SKAMLØSE GJERNINGER.

Esek.20,32-38.42-44.

DETTE ER HVA SOM NÅ VENTER EUROPA, OG VI SER JO BEGYNNELSEN PÅ DET I DAG. Våre bødler har vi selv hentet til Europa. Og det er folkeslagene jødene ned gjennom tidene har måtte kjempe av all sin makt for å fri seg fra. Gud vil gi jødene seier. Men det frafalne Europa vil måtte høste det forferdelige de selv har sådd.

Guds Ord er som et puslespill, en rebus og et vanskelig kryssord. Og Gud gir kun svarene til dem som graver DYPT i Hans Ord:

«Dersom du roper etter innsikt … dersom du leter etter den … og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.» (Ord.2,3-5.)

Hvorfor forsvinner så mange ungdommer fra Jesu menigheter? Selvsagt fordi den kristne læren er helt utrolig kjedelig og uten noen nye momenter. Hadde Guds menigheter studert høyaktuelle emner som dette, ville unge mennesker funnet læren interessant – og tatt imot sannheten.

Dessuten ville menighetene blitt satt i stand til å advare sine medlemmer mot den fryktelige framtiden som meget snart venter alle disse med

«de frekke ansikter og harde hjerter»!

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *