Frelsens milepæler.

0 Comments

Jesus roper til Europa:

«HØR PÅ MEG, FJERNE KYSTER – DERE FOLK I DET FJERNE!» (Jes.49,1.)

Jeg har lenge følt en veldig dragning mot hele dette kapitlet. For her finner vi nedtegnet Jesu timeplan for menneskeheten – fra begynnelse til slutt. Den lyder slik: (Jes. 49, 5-6)

  1. Føre Jakob tilbake til Gud
  2. Samle Israel for Ham
  3. Gjenreise Jakobs stammer
  4. Føre den frelste rest av Israel tilbake til Israel
  5. Gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende

Legg merke til at Jesu frelsesbudskap ikke skal lyde til hedningefolkene, før i de aller siste dager. Dette er et bevis for at den kristne læren er i strid med rekkefølgen i Jesu timeplan. Kristendommen hevder jo at Europa – som var det første kontinentet som tok imot Jesu evangelium – består av hedningefolk. For det har Paulus, hedningenes apostel, lært oss. Men det er helt tydelig feil.

Det var til Europa Jesus sendte sine apostler. Han sa til dem:

«GÅ IKKE PÅ VEIEN TIL HEDNINGENE … MEN GÅ TIL DE TAPTE FÅR AV ISRAELS HUS!» (Matt.10,5-6.)

Jesus nektet altså apostlene å dra til hedningene – en opplysning den kristne læren har forkastet. Nettop derfor har det – inntil i dag – vært umulig for kristenheten å forstå profetien i Jes.49.

Det er først når det går opp for oss at europeerne tilhører de ti tapte stammene, at det blir mulig for oss å forstå at Jesus – da han sendte apostlene sine til Europa – oppfylte første punkt på sin timeplan. Punktet var:

«Å føre Jakob (de ti tapte stammene) tilbake til Gud.»

Jesus sørget for at europeerne tok imot hans evangelium, og ledet på den måten «Jakob tilbake til Gud.»

I tiden som fulgte, oppfylte så Jesus punkt nummer to – som var «Å samle Israel for ham.» Det gjorde han ved å føre de ti veldige stammene nordover i Europa – der de i dag er samlet.

Det er bare disse to punktene Jesus inntil i dag har utført. Det neste punktet – som han også skal sette i verk mens de ti stammene befinner seg i diaspora, er følgende:

«Å GJENREISE Jakobs stammer.» Det punktet vil jeg skrive om i et nytt innlegg. Tenk så spennende det blir for oss å få vite hvilken stamme vi tilhører!

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *