Europa har sagt farvel til Jesus.

0 Comments

Beviset for at Europa har sagt farvel til Jesus, avsløres av et faktum, at europeerne har sluppet millioner av muslimer inn i våre land.

Derfor går nå følgende profeti i oppfyllelse:

«DU HAR FORKASTET DITT FOLK … FORDI DE DRAR MENNESKER AV FREMMED ÆTT INN I LANDET I MENGDE.» (Jes.2,6.)

Hva kommer Gud til å gjøre med Europa, når han nå forkaster kontinentet? La oss gå til profetiske hemmeligheter som peker mot vår tid, for å se om de avslører noe! Er der spesielle ting, vi nå må få øynene opp for? Jeg vil her stille noen spørsmål som peker mot ubegripelige ting vi inntil nå, ikke har forstått.

HVORFOR HAR GUD TILLATT – At 10 av Israels 12 stammer har forsvunnet, og – at evangeliene til 10 av Jesu 12 apostler holdes skjult?

Gud gjør det klart at han i sin tid overga HELE SITT ORD TIL ISRAELS TOLV STAMMER:

«Han kunngjorde FOR JAKOB SITT ORD, FOR ISRAEL SINE BUD OG SINE LOVER. SLIK GJORDE HAN IKKE FOR NOE ANNET FOLK, de kjenner ikke hans lover.» (Salm.147,19-20.)

Gud føyer til:

«Bare dere (Israel) ville jeg kjennes ved blant alle jordens slekter.» (Amos 3,2.)

Jesus gjør det på sin side klart at HAN GA HELE SIN LÆRE TIL SINE TOLV APOSTLER. For han sier til Gud, om dem:

«DE ORDENE SOM DU GA MEG, HAR JEG GITT DEM … De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på DITT ORD … Jeg ber ikke for verden, men for DEM SOM DU HAR GITT MEG, FOR DE ER DINE … LIKESOM DU HAR UTSENDT MEG, HAR JEG SENDT DEM TIL VERDEN … JEG BER IKKE BARE FOR DEM, men også for DEM som GJENNOM DERES ORD kommer til tro på meg. Må de alle VÆRE ETT …» (Joh.17,8.6.9.18.20-21.)

Fordi vårt nytestamente hovedsakelig er basert på Paulus sine brev, er det for en viss del ikke de tolv apostlenes lære kristendommen forkynner. Og dette er selvsagt også årsaken til at Jesu menighet IKKE FORBLE ETT. Der er minst 50 000 forskjellige kristne kirkesamfunn på verdensbasis. HVORFOR?

Vi må nødvendigvis være enige om følgende – nemlig at liksom Gud BARE kjennes ved Ordene HAN SELV har gitt verden, via de tolv stammene – godkjenner Jesus KUN ordene HAN SELV ga verden, via sine tolv apostler. Og navnet på boken disse skriftene skulle samles i, er ifølge Åp.1,2-9 – «JESU VITNESBYRD».

Gud framhever den veldige betydningen DE TOLV STAMMENE og DE TOLV APOSTLENE har for menneskeheten, på en helt spesiell måte. Dette gjør han kjent for oss i Åp.21,12-14. Der peker Jesus på det strålende faktum, at navnene til disse 24 israelittiske mennene – og kun dem – skal stråle ut fra Guds by, i evigheters evighet.

Jesus beskriver det nye Jerusalem så vakkert:

«Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten … Den hadde en stor og høy mur med tolv porter … På portene var skrevet navnene til ISRAELSFOLKETS TOLV STAMMER … Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var skrevet tolv navn, det var navnene til LAMMETS TOLV APOSTLER.» (Åp.21,11-14.)

Opphøyelsen av disse 24 navnene i Guds evige by, burde i sannhet få oss til å se med fornyet blikk på HVEM SOM HAR FÅTT SINE SKRIFTER MED I DET SÅKALTE NYE TESTAMENTET! Dette kristne navnet på Jesu bok, burde forresten skremme oss. For det avslører jo at læren i det som skulle ha vært Jesu bok, opphever Guds eget ord, i Torah og Tanakh – slik et nytt testamente alltid opphever det gamle.

Gud ga de gammeltestamentlige skriftene til Israels tolv stammer. Og de har trodd på dem og tatt godt vare på dem.

Når det gjelder hvilke skrifter JESU BOK skulle inneholde, så gir Paulus følgende oppskrift på det:

«Hva fortrinn har da jøden? … Mye på alle vis! FØRST OG FREMST AT GUDS ORD BLE BETRODD DEM.» (Rom.3,1-2.)

I henhold til hans utsagn, var det altså JØDENE som skulle ha valgt ut skriftene i Jesu bok.

Paulus advarer oss også mot å sette hans ord over Jesu ord:

«Det er blitt meg fortalt at det er stridigheter blant dere … at dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus sitt navn dere ble døpt?» (1.Kor.1,11-13.)

Paulus gjør det altså klart at Guds Ord er betrodd jødene. Det var derfor jøder som skulle ha bestemt hvilke skrifter boken med navnet JESU VITNESBYRD, skulle ha inneholdt. Og i henhold til hva Paulus selv sier, skulle ikke boken inneholde noen av hans skrifter.

Vi må imidlertid nødvendigvis være enige om at det ikke er jøder som har valgt ut skriftene i «Det nye testamentet».

Det var det de hedenske romerne som gjorde. Og de valgte selvsagt Paulus sine skrifter – som var skrevet på gresk. Dessuten støtter Paulus hundre prosent opp om de romerske styremaktene, noe som selvsagt behaget dem:

«Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, MEN DE SOM FINNES ER INNSATT AV GUD. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom.» (Rom.13,1-2.)

Dette sier Paulus om de romerske styresmaktene som hadde invadert hans hjemland, drept en mengde jøder og dessuten sto bak Jesu korsfestelse. Senere ødela de Guds tempel, jaget jødene bort fra sitt land og tilintetgjorde den jødekristne menighet.

Det burde være ubegripelig for oss, at i dag er ti av de tolv stammene borte. Bare TO av dem er bosatt i Israel. Og like ubegripelig burde det være at også ti av de tolv apostlene, er borte – for det er bare TO av dem har fått sine evangelier med i Jesu bok. Og de fleste av de ti som mangler, VET VI ABSOLUTT INGEN TING OM.

Hvorfor har dette skjedd – og hva vil det føre til? Det vil jeg prøve å gi mitt svar på, i et nytt innlegg.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *