Asia blir framtidens farligste kontinent.

0 Comments

Bibelen forutser et meget aktuelt scenarium, nemlig at Asia blir framtidens farligste kontinent.

Visste du at menneskeheten ble inndelt i forskjellige folkegrupper – med vidt forskjellig utseende – på bakgrunn av verdens første fyllefest?

Det er nemlig hva Bibelen forteller oss.

Profetien står i 1.Mos.9,18-29. I disse få versene, beskrives veldige hendelser som skal ramme disse folkegruppene ned gjennom historien. Vi kan le av profetien, håne den og kalle den et eventyr. Men det vil bare falle tilbake på oss selv, fordi den jo har gått og fremdeles går i oppfyllelse, rett foran øynene på en hel verden.

Fyllefesten – som forårsaket oppdelingen av menneskeheten i grupper med forskjellig hudfarge – beskrives kort og godt slik:

”Noah var jordbruker, og han var den første som plantet en vingård. Han drakk av vinen og ble beruset, og han kledde seg naken inne i teltet sitt.” (vers 20.)

I likhet med dagens fyllefester, førte Noahs drukkenskap til tap av forstand og moral. Det var bare det at Noah ikke ante hvilke konsekvenser vindrikkingen hans skulle få. Han var uskyldig i det som skjedde, og lot det nok aldri skje igjen.

Noah hadde tre sønner – Sem, Kam og Jafet. Historien avslører at hans yngste sønn, Kam, kom inn i farens telt og fant ham full og naken. Hans reaksjon avslører nok karakteren hans. Sannsynligvis har han sprunget leende ut til sine brødre og hånet faren for hans rus. Brødrenes reaksjon var en streng irettesettelse til Kam. De ville ikke se faren i hans fornedrende omstendigheter. Derfor gikk de baklengs inn og la et teppe over ham.

Hvorfor reagerte både Gud og Noah så voldsomt på Kams oppførsel? I Bibelen står nakenhet for synd og skam. Adam og Eva var nakne i begynnelsen, men de var kledd i et lys som skjulte nakenheten. Da de syndet, forsvant lyset. De så nå at de var nakne, og skammet seg dypt. Gud drepte øyeblikkelig noen av dyrene deres, og laget kapper av skinn til dem, 1.Mos.3,21.

Hvite klær står for rettferdighet – ”Det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.” Åp.19,8. Tidsepokenes forhold til nakenhet, forteller svært mye om de aktuelle folkenes forhold til anstendighet og moral. I vår egen tidsalder florerer nakenheten, noe som avslører dagens folkeslag som skamløse og syndige. Jo mer nakenhet, jo mer umoral. Og jo mer umoral, dess mer nakenhet. Ingen er vel verre på det området, enn de hvite, vestlige nasjonene – som i sin tid tok imot kristendommen.

Så tilbake til Noahs sønner – Sem, Kam og Jafet.

Profetiene om disse sønnenes etterkommere, gjelder helt ned til de siste dager. Og det er klart at hvis menneskeheten skulle kunne følge med på oppfyllelsen av profetiene, måtte etterkommerne nødvendigvis få så forskjellig utseende, at de kunne skilles fra hverandre. Kam betyr mørkhudet, noe som antyder at Gud skilte dem ad gjennom forskjellig hudfarge. La oss i den forbindelse minnes at menneskeheten er inndelt i nettopp tre forskjellige hovedgrupper som er knyttet til hudfargen deres. De er hvite, mørke og gule.

Navnene på de tre sønnene, inneholder veldige profetier. Sem betyr NAVN. Kam betyr MØRKHUDET. Og Jafet betyr Å UTVIDE.

Sems navn er knyttet til Guds navn – ”Lovet være Herren, SEMS GUD.” (9,26.) Guds velsignelse over Sem, gikk videre til hans ætling Abraham – som Gud ga dette løftet:

”Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og DIN ÆTT ETTER DEG, fra slekt til slekt – en evig pakt. JEG SKAL VÆRE GUD FOR DEG OG DIN ÆTT ETTER DEG.” (1.Mos.17,7.)

Abrahams etterkommere kan dermed gjenkjennes ved at de tilber Israels Gud – som er Bibelens Gud. Det er kun jødene og de europeiske nasjonene som i begynnelsen tok imot kristendommen, som tilber (har tilbedt) Israels Gud. I henhold til nevnte profeti, må disse folkene være etterkommere etter Abraham.

Kams navn betyr mørkhudet. Og faktisk blir Afrikas mørkhudede mennesker fremdeles kalt hamitter, etter Kam – noe som bekrefter sannheten i profetien.

Gud føyer en uhyggelig opplysning til det som skal skje med Sem og Kam – nemlig denne:

”Kanaan (betyr LAV) skal være hans (Sems) trell.” (vers 26.)

Det er underlig at Gud bruker navnet Kanaan på Kam her. Kanaan var Kams yngste sønn, og han var mest sannsynlig ikke født ennå, på dette tidspunktet. Grunnen kan være at han var svært avskyelig for Gud, fordi han senere inntok Guds eget land og gjorde det til Kanaans land, som var avgudsdyrkelsens høyborg.

Kanaanittene ble israelittenes treller – og etter hvert ble de nesten utryddet av dem. Men profetien fortsatte å gå i oppfyllelse ned gjennom historien, gjennom andre etterkommere etter Kam. Europeerne (de ti tapte stammene) var slavehandlere av verste sort. De av dem som hadde inntatt Amerika, kidnappet hundretusener av afrikanere og gjorde dem til slaver – noe vi ennå i dag ser følgene av. Dette at europeerne på bestialsk vis brukte mennesker av Kams ætt som slaver, peker også dem ut som etterkommere etter Sem. ”Kanaan skal være hans trell.”

Selvsagt er europeerne semitter. Deres hudfarge peker dem ut som det. At jøder og arabere er semitter, vet vi. Og de er jo av samme lyse rase som oss. Men av redsel for sannheten (europeerne har jo alltid lidd av jødehat, noe den kristne religion bærer preg av) – påstår europeiske ”forskere” at vi er etterkommere etter Jafet.

Men om det skulle være rett, melder følgende presserende spørsmål seg: Hvis etterkommerne etter både Sem og Jafet er hvite, hvordan skulle man da kunne skjelne dem fra hverandre? Og hvem er stamfar til den gule rase – som er helt forskjellig både fra den hvite og den mørke? La oss se på historien om Jafet!

Navnet hans betyr Å UTVIDE. Gud sa til ham:

”Måtte Gud gjøre Jafets land stort.” (9,27.)

La oss i den forbindelse minnes at den gule rases kontinent – Asia – er det største kontinentet, med flest innbyggere. Dette faktum peker jo nettopp Jafet ut til å være stamfar til Østens folk. Jafet er dessuten den eneste av de tre som blir beskrevet som ”hedning”. Det står om hans etterkommere: ”Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land …” 10,5.

Store deler av Afrikas befolkning har tatt imot kristendommen. Østens folk derimot, er det Bibelen kaller hedninger. Det er kun en nasjon der som har et stort antall kristne, og det er Filippinene. Også på dette punktet stemmer altså profetien. Men det som virkelig beviser at Jafets etterkommere endte opp i Asia, er følgende endetidsprofeti:

”Jeg vil gjøre et tegn på dem (besegle israelittene) og sende noen av de overlevende blant dem til hedningefolkene, til Tarsis, Pul og Lud … Tubal og Javan, til de FJERNE KYSTER SOM IKKE HAR HØRT OM MEG … Og de skal kunngjøre min herlighet blant hedningene.” (Jes.66,19.)

Tubal og Javan var Jafets sønner, Tarsis var hans barnebarn. Om dem står det altså at de bor på kyster som ligger fjernt fra Israel, og at de ikke har hørt om Israels Gud. Europa ligger for det første ikke fjernt fra Israel. Deres mest solgte bok er dessuten Bibelen – som er historien om Israels Gud. EUROPEERNE KAN DERFOR IKKE STAMME FRA JAFET.

Profetien føyer til følgende uhyggelige opplysninger om Jafet – asiatene:

”Jafet skal bo i Sems telt, og Kanaan skal være hans trell.” (9,26.)

Kams etterkommere – for det meste bosatt i Afrika – skulle nemlig ikke bare bli tvunget til å være Sems slaver. I endetiden skal også Jafet tvinge dem under seg.

”Forbannet være Kanaan! Trellers trell skal han være for sine BRØDRE.” (9,25.)

I en kronikk i Aftenposten, leste jeg følgende:

”Kina har reist seg som økonomisk stormakt og øker sin innflytelse i verden. Ikke minst i Afrika rykker kineserne inn i det økonomiske liv. Overfor fattige afrikanske land utnytter Kina sin overmakt for hva den er verd.”

Kina nærmest talt eier Afrika. Kams folk er allerede begynt å bli treller av Jafet.

Videre står det om Jafet:

”Han skal bo i Sems telter.” (9,27.)

Sems telter er for en viss del i Midtøsten – som altså skal bli Jafets eiendom. Husk at navnet hans betyr den som UTVIDER.

”Vannet i Eufrat tørket bort, for at det skulle ryddes vei for KONGENE FRA ØSTEN.” (Åp.16,12.)

Den dagen de veldige nasjonene i Østen slår seg sammen, kommer disse profetiene til å gå i oppfyllelse. DETTE ER EN VIKTIG ADVARSEL FRA GUD TIL SEMS OG KAMS FOLKESLAG!

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *