Europas framtid i lys av bibelske profetier.

0 Comments

I dag har Europa krig i sin midte. Og miljøet omkring oss, går på en måte av hengslene. Ingen ting er som før. Vi bør se i øynene at Europa – som forlengst har forkastet sin Skaper – nå blir rammet av hans rettferdige straffedommer.

Har du forresten lagt merke til at Guds endetidsprofetier i stor grad konsentrerer seg om Europa? Ja, det ser faktisk ut til at det er hendelser i Europa som forårsaker verdenshistoriens avslutning. Vi finner beviser for dette i Daniels bok og Johannes` Åpenbaring.

Avgudsbildet i Dan.kap.2 – som Gud viste konge Nebukadnesar – peker på meget viktige hendelser i Europa, i endens tid.

Avguden symboliserer verdenshistorien fra og med Babylon, og ned til historiens avslutning. Profetiene går fra det babylonske riket og videre til Media-Persia, Grekenland og deretter til Romerriket. Avslutningen på profetien, dreier seg i sin helhet om de europeiske nasjonene – som Romerriket ble oppdelt i, etter sitt fall.

At en grusom avgud står som symbol på alle disse rikene – også endetidens Europa – avslører at det hovedsakelig må være deres avgudsreligioner profetien dreier seg om. Beviset for dette, finner vi i metallene gudebildet er oppbygd av. De eksisterer nemlig alle sammen inntil enden, altså lenge etter at nasjonene de symboliserte, ble borte.

Babylon er gullhodet, brystet og armene av sølv, er Media-Persia. Hoftene av kobber, symboliserer Grekenland og jernbenene peker mot Romerriket. Føttene, som er et bilde på det oppdelte Europa, er en blanding av jern og leire – som er umulig å få til å henge sammen i lengden.

Sent i historien kastes en himmelsk stein mot det oppdelte Europa. ”Den traff billedstøtten på føttene … og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren … det ble ikke spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden.” vers 34-35.

Her ser vi at metallene nasjonene var oppbygd av, ble knust i endetiden – lenge etter at de fleste av disse verdensrikene gikk under. At metallene tilsammen utgjorde en grusom avgud, avslører at det er deres religioner – som de delvis har nedarvet fra hverandre – som til sist knuses (avsløres).

Steinen som knuser de falske religionene, kan ikke være noe annet enn SANNHETEN – for bare den kan knuse det falske. Den spres i full fart, og blir etter hvert til et veldig fjell som fyller hele jorden.

Europa symboliseres altså av avgudsbildet, helt til sannheten knuser det falske. Det vil igjen si at kristendommen som ble utbredt i Europa – av den katolske kirke – var en like ond religion som den babylonske. At den valgte solens dag som helligdag, avslører at den egentlig erstattet Jesus med solguden.

Men vi må se i øynene at også det protestantiske Europa, blir symbolisert av den samme avguden. Det hele blir først avslørt når SANNHETEN blir kastet som en himmelsk stein mot Europas falske kristendom. Jesus advarte oss jo om bedraget som skulle komme til å ramme hans lære: ”Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve DET MENNESKET som forførelsen kommer ved.” Matt.18,7.

SANNHETEN SKAL SELVSAGT OGSÅ I ENDETIDEN UTGÅ FRA JERUSALEM. For det står: ”I DISSE KONGENES DAGER (de som inngår giftermål med hverandre og senere skiller seg) vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges … Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet.” vers 44. ”Det skal skje I DE SISTE DAGER (ikke i de tusen år) at … alle hedningefolk skal strømme til … fjellet der Herrens hus står … For fra Sion skal LOV utgå og HERRENS ORD fra Jerusalem.” Jes.2,2-3.

Det er når de nasjonene i Europa – som i sin tid giftet seg med hverandre – ”ikke lenger holder sammen” (se Dan.2,43), at Gud skal opprette sitt evige rike her på jorden. Det er jo dette riket vi stadig vekk ber om i bønnen ”FADER VÅR”. ”Komme ditt rike (til jorden)! Skje din vilje, som i himmelen, SÅ OG PÅ JORDEN.” Matt.6,10. Dette jordiske riket består imidlertid bare ”i de siste dager”. Når Jesus kommer igjen, flyttes det og de frelste til himmelen.

Mange profetier peker mot hendelsene som finner sted i forbindelse med at EU ryker – ”de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil ikke i lengde holde sammen.” vers 43. Dette ligger helt klart rett foran oss. PÅ TIDE Å VÅKNE OPP!

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *