Tusenårsriket.

0 Comments

NOEN HEVDER AT PERIODEN PÅ TUSEN ÅR – SOM ER BESKREVET I ÅP.KAP.20 – skal foregå her på jorden. Men de veldige hendelsene man påstår skal finne sted i løpet av de tusen år, blir av Jesaja beskrevet som noe som foregår «i de SISTE DAGER, se Jes.2,2. Det er altså snakk om dager, ikke år.

Majen

I Jes.60,22 står det dessuten at Gud «lar dette skje HASTIG i sin tid.» Og i Jes.61,2 blir perioden kalt «et nådens år».

Det er i denne tiden Gud skal FULLFØRE sitt verk på jorden. Og det er i denne korte tiden Jesus og hans folk skal styre hedningene med jernstav, se Åp.12,5. «Sitt ord skal Herren sette i verk og HASTIG FULLFØRE på jorden.» Rom.9,28. Fullførelsen foregår altså meget hastig. Og det er helt nødvendig. For ved avslutningen av denne fantastiske tiden, ødelegges jorden så voldsomt at den blir ubeboelig. «Himlene skal forgå med veldig brak … og jorden og alt som er bygd på den, SKAL BRENNE OPP.» 2.Pet.3,10. Her er det selvsagt snakk om en atomkrig. Og da blir jorden så forgiftet, at det går minst tusen år før den kan skapes på ny.

SATAN ER TIL STEDE PÅ JORDEN SOM EN FRISTER SOM STILLER MENNESKENE PÅ VALG.

Gud lar menneskene avsløre sitt forhold til ham, ved å sette dem på valg: Vil de følge Gud eller Satan?»Forførelser må komme,» sier Jesus (Matt.18,7).

I de tusen år er Satan ute av stand til å nå menneskene med sine fristelser. Men når ikke Satan er der med sine motforestillinger og fristelser, er der ikke noe å bli frelst fra. Hadde vi kunnet bli frelst uten Satans tilstedeværelse og fristelser, ville Gud aldri tillatt at han plaget oss så grusomt.

Å hevde at mennesker kan bli frelst fra noe som helst, uten at der er en frister og en ødelegger til stede – er en bakvaskelse av Gud. For om man egentlig kan bli frelst på en så enkel måte, har han plagd våre generasjoner med de verste lidelser – uten at det var nødvendig.

Gud kaller tiden da millioner av hedninger vender om og blir frelst – for »de siste dager» og «et nådens år». I denne tiden setter han hele sitt ord i verk, og FULLFØRER DET HASTIG.

En tusenårig fredsperiode på jorden, er en umulighet. For det første på grunn av at Jesus sier at i den tidsperioden sitter de frelste på troner sammen med Faderen og Sønnen oppe i himmelen, «der det ble gitt dem makt til å holde dom.» Åp.20,4. «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? … Vet dere ikke at vi skal dømme engler?» 1.Kor.6,2.3.

For det andre er der ingen å frelse i de tusen år. For da ligger alle de som ikke var med i den første oppstandelsen, i graven. «De andre døde ble ikke levende FØR DE TUSEN ÅR VAR GÅTT.» Åp.20,5.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *