Efraim – et Europeisk folk.

0 Comments

EFRAIM BETYR «DEN SOM BÆRER FRUKT». Da Gud forkastet jødene som Jesu budbringere, sa han: «Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter ( = Efraim).» Matt.21,43.

Hvor bor den israelittiske stammen Efraim, i sin diaspora? OG HVEM VAR DET SOM SPREDTE JESU EVANGELIUM UT OVER JORDA?

Gud sier om tiden da jødene og de ti stammene igjen skal slå seg sammen: «Ta deg en stav og skriv på den: For Juda og … hans medbrødre! Og ta deg en annen stav og skriv på den: For Josef – en stav for Efraim, hele Israels hus, hans medbrødre. Og sett dem sammen … Så sier Herren: Se, jeg tar Josefs (de ti stammenes) stav, SOM ER I EFRAIMS HÅND … og legger dem til Judas stav og gjør dem til en stav …

Se, jeg henter Israels barn fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet … og en konge (Jesus) skal være konge for dem alle …» Esek.37,16-22.

Efraim betyr altså – «den som bærer frukt». Hvilket folk var det som i sin tid bar mest frukt for Jesus? Det står om ham: «Efraim … bærer frukt, der han står blant sine brødre.» Hos.13,12.15. Jesus la den første staven i jøfolkets hånd, den andre i Efraims hånd. Han er med andre ord de ti stammenes leder.

Hvilken nasjon var det som brakte evangeliet til størstedelen av verden? Det var England. De gjorde engelsk til et verdensspråk, og nettopp dette verdensspråket avslører at det er de er de ti stammenes leder. Efraims stamme slo seg med andre ord ned i England.

Men i de siste dager faller de fra Gud. «Efraim er slått ned. Deres rot er blitt tørr. FRUKT SKAL DE IKKE BÆRE … Min Gud skal forkaste dem, fordi de ikke har hørt på ham. De skal vanke om blant folkene som flyktninger.» Hos.9,16-17.

De ti stammene kalles også ved navnet Efraim. Men Gud forkaster ikke alle disse folkene. Han forkaster bare Efraims stamme. Det ser vi av Åp.7,8, som avslører at Josefs navn (han var Efraims far) trer i stedet for Efraims under beseglingen av de 144 000. Levis stamme trer dessuten i stedet for Dans stamme. Fra disse to stammene er det altså ingen som blir beseglet.

I dag er England et fryktelig frafallent land. «Efraim blander seg med folkene … fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke … Efraim er blitt som en enfoldig due, uten forstand.» Hos.7,8-9. «Efraim har vakt bitter harme. Derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham.» Hos.12,15.

En forferdelig tid kommer til å ramme England og hele Europa – på grunn av frafallet fra Gud. «Efraim skal bli til en ørken på straffens dag … Efraim blir undertrykt, knust ved dom. FOR HAN FANT DET FOR GODT Å FØLGE MENNESKERS BUD.

I SIN TRENGSEL SKAL DE SØKE MEG MED ALVOR.» Hos.5,9.11.15.

NÅ SER VI AT DENNE TRENGSELEN BEGYNNER Å RAMME EUROPA. Vil vi bli frelst, må vi derfor nå skynde oss å ta et oppgjør med alle menneskebudene i den kristne læren.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *