Vestbredden består av Judea og Samaria, landområdet der Jesus vandret.

0 Comments

Det jødehaterne kaller «den okkuperte vestbredden», er i virkeligheten Judea og Samaria – områdene der jøden Jesus vandret. På hans tid ble det kalt Galilea. I år er det omtrent 2023 år siden han vandret der, et årstall hele verden er nødt til å forholde seg til.

Jesaja sier om Galilea: «Før i tiden førte Herren vanære over Sebulon-landet og Naftali-landet. Men i framtiden skal han la dem komme til ære … Det folket som vandrer i mørket, får se et stort lys (Jesus) …» 9,1-2. Matteus sier om Jesus: «Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galileasjøen, i området til Sebulon og Naftali. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja … Over dem som bor i dødens land og skygge, har lyset gått opp.» Matt.4,12-16. Dette er altså landet «hedninger» kaller Vestbredden.

Guds Ord gjør det imidlertid klart at i framtiden vil landet der Jesus vandret, bli del av en veldig israelittisk nasjon: «Jeg vil la dine landegrenser nå fra Rødehavet til Middelhavet, fra ørkenen til Eufrat. Jeg vil gi innbyggerne i landet i din hånd, og du skal drive dem ut.» 2.Mos.23,31.

Israel blir i endetiden verdens mest vellykkede nasjon. For det står også: «I de siste dager skal det skje … at alle folkeslag skal strømme … til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier … For lov skal gå ut fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem.» Jes.2,2-3.

«Israelittene skal bli tallrike som havets sand … Folket i Juda og folket i Israel skal slutte seg sammen og TA SEG EN FELLES HØVDING. De skal innta landet.» Hos.1,10-11. Juda er den jødiske del av den israelittiske nasjonen. De er to av Israels tolv stammer. Men hvem/hvor er de ti tapte stammene – som i endetiden skal befolke dette veldige stor-Israel sammen med jødene? Det kommer til å omfatte store deler av nabonasjonene? Og det viktigste spørsmålet er selvsagt: HVEM er den felles høvdingen de velger seg ut?

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *