Bibelen er pålitelig.

0 Comments

Å HÅNE BIBELEN ER UKLOKT. PROFETIENE DEN INNEHOLDER, GÅR JO I OPPFYLLELSE RETT FORAN ØYNENE PÅ OSS – OG VITNER OM AT DEN ER SANN.

Majen

Der er et viktig prinsipp vi må ta med i betraktning, om vi skal forstå hva det er Gud vil informere oss om, gjennom profetiene sine. Og det er den kloke Salomo som gjør oss kjent med prinsippet. Han sier: ”Det som er, det var allerede før, og det som skal bli, det har også vært før. GUD SØKER FRAM IGJEN DET SOM SVANT.” Fork.3,15. Gud henter altså fram igjen fortidens hendelser. Det vil igjen si at Guds profetier kan gå i oppfyllelse flere ganger ned gjennom historien. HAN KNYTTER ALTSÅ SAMMEN PERIODER I HISTORIEN, SOM HAR SPESIELLE LIKHETER MED HVERANDRE.

Salomo hevder også at langt tilbake i tid, var det en epoke i verdenshistorien vi mennesker aldri vil kunne gjenskape. ”Der er intet nytt under solen. Blir det sagt om noe: Se, dette er nytt! – SÅ HAR DET VÆRT TIL FOR LENGE SIDEN, I SVUNNE TIDER SOM VAR FØR OSS.” Fork.1,9-10. Tiden han peker på, blir beskrevet i 1.Mos.1,kap.6. ”Kjempene var på jorden i de dager … Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.” vers 4.

Selv om menneskene aldri vil nå så langt i kunnskap som disse kjempene gjorde før syndflommen, vil likevel en periode i endetiden minne om den: ”Som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens dager være … i dagene før vannflommen, åt og drakk de og tok til ekte … og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.” Matt.24,37-39. I den tiden blir livet på jorden så grusomt at ”de skal begynne å si til fjellene. Fall over oss! – og til haugene: Skjul oss!” Luk.23,30.

Profeten Hosea peker mot samme tidsepoke: ”De skal si til fjellene: Skjul oss! – og til haugene: Fall over oss! … Folkeslag skal samles imot dem …” 10,8.11. ”Efraim blander seg med folkene … Fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke …” Hos.7,8-9.

Jesaja sier det slik: ”Du har forkastet ditt folk … fordi de er fulle av Østerlands kunster (new age religioner)og spår av skyene … og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde … Gå inn i fjellet og skjul deg i støvet for Herrens gru … folk skal gå inn i fjellhulene og i jordens revner for Herrens gru … når han reiser seg for å forferde jorden.” Jes.2,6.10.19.

Åpenbaringsboka viser oss at dette skjer når Jesus åpner det sjette segl (6,12): ”Kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige … gjemte seg i hulene og imellom berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene; Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen … ” 6,15-16.

Hvem er det disse tekstene henvender seg til? De beskriver et frafallent folk som har sagt Jesus farvel og i stedet er opptatt av Østens mystikk (New Age) – og som dessuten drar en mengde fremmede folkeslag inn i landene sine. Nasjonene som disse profetiene oppfylles på, har vært foregangsmenn i forsøpling av jorden – på grunn av deres avanserte livsstil. De går en dramatisk framtid i møte. ”Hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes … OG DA DU SKAL ØDELEGGE DEM SOM ØDELEGGER JORDEN.” Åp.11,18. Det er på tide for OSS å våkne!

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *