Hvor bærer det hen?

0 Comments

Vi undrer oss vel alle på hvordan framtidens verden blir. Når vi så hva covid19 gjorde og gjør med menneskeheten, og følger med på den grusomme krigen Russland fører mot Ukraina – er det god grunn til å spørre: Hvorfor tillater Gud alt dette å skje? Det gir han selv svar på, i

(Jes.26,9-10:) «NÅR DINE DOMMER GÅR OVER JORDEN, LÆRER JORDBOERNE RETTFERDIGHET. (Men) dersom den ugudelige får nåde, SÅ LÆRER HAN IKKE RETTFERDIGHET.»

Gud tillater ikke dette for å plage oss, men for å frelse oss. Covid19 forandret vår hverdag til det ugjenkjennelige. Samfunnet er ved å bli normalt igjen, men mange andre skremmende nyheter burde få oss til å forstå at de gode tidene nå er over.

Norske bønder legger ned gårdene sine i stort omfang. Kvegbesetninger sendes til slakt og kornåkre blir lagt øde. Det er blitt så dyrt med kunstgjødsel, diesel og strøm, at det nesten ikke lønner seg å produsere mat lenger. Det må meget tøffe tiltak til, for å berge bondestanden – noe som tydeligvis ennå ikke er gått opp for dagens regjering. Man håper tydeligvis at vår tids økende matvareimport, skal kunne fortsette i de uendelige – noe folk med vett i hodet, ser bare er ønsketenkning. Russlands og Ukrainas veldige kornarealer har betydning for hele verden – noe Russlands krig mot nabonasjonen, kan komme til å sette en stopper for. At matimport kan komme til å bli umulig, er noe vi snarest mulig burde innse.

Vestens bortskjemte folk blir etter hvert nødt til å innse at det ikke hjelper å ha mange penger, når mat etter hvert blir en voldsom mangelvare. De rike landenes overfladiske livsstil, er ved å få sin ende.

Det er i våre dager de sju seglene på bokrullen i Jesu hånd (se Åp.6), skal fjernes, – og voldsomme hendelser kommer til å bryte løs. Jesu lære, som han ga verden gjennom sine tolv apostler, er blitt forvansket og ødelagt.

«Dere har forvrengt ordene fra den levende Gud, hærskarenes Herre …» står det i (Jer.23,36.)

Vi trenger en ny reformasjon. Og nettopp den er det Jesus peker på i (Åp.6,2:)

«Se, en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Det ble gitt ham en krone, og HAN DRO UT MED SEIER FOR Å SEIRE.»

Daniel peker på det samme i visjonen om det voldsomme avgudsbildet i kap.2. Profetien peker mot de viktigste verdensrikene fra og med oldtidens Babylon, og ned til dagens Europa – som blir symbolisert ved gudebildets føtter:

«At føttene … var dels av leire, dels av jern, betyr at det skal være ET DELT RIKE.», sier Daniel (i vers 41).

På et visst tidspunkt, skulle imidlertid noen av disse europeiske nasjonene, inngå ekteskap med hverandre –

«de skal blande seg med hverandre ved giftermål.» (vers 43.)

Dette er en fantastisk god beskrivelse av EU. Men ekteskapet kommer til å ende i skilsmisse –

«de vil ikke i lengden holde sammen.» (vers 43.)

La oss – når vi ser profetienes aktualitet, minnes at de ble nedskrevet for hele 2500 år siden!

I forbindelse med skilsmissen, skal følgende skje:

«En stein ble revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene (det oppdelte Europa), og knuste dem.» (Dan.2,34.)

Avguden symboliserer de falske religionene som har fulgt alle verdensrikene, fra og med Babylon, og ned til dagens kristne europeiske religion – som forkaster Guds lov. Avguden blir knust – og steinen (sannheten) blir til et fjell som etter hvert fyller hele jorden, se vers 35. Dette er altså hva som skjer, når Jesus drar ut med seier for å seire.

Men da blir det samtidig en voldsom krig mellom sannhet og bedrag. Den skildres under de neste seglene. Vi må innse at vår framtid blir voldsom og dramatisk! Hvorfor? Fordi det er

«når Guds dommer går over jorden, at jordboerne lærer rettferdighet.» (Jes.26,9.)

Kan det være krigen i Ukraina, som til sist kommer til å føre til EU’s fall? Noen nasjoner i Europa er nokså avhengige av Russlands gass og olje. Blir Europa etter hvert delt i to – en del som på grunn av avhengighet av russisk gass og olje, gir etter for Russlands evenuelle krav – og en del som støtter NATO? Vi ser i alle fall at voldsomme problemer tårner seg opp for vårt kontinent. Og profeten Daniel varsler altså om EU’s fall og et knust Europa.

Mennesker som tror på Skaperen, og at Jesus er verdens Frelser – må nå samle seg og studere Guds profetier som aldri før. Den dagen EU faller, kommer i alle fall menneskeheten – om den vil eller ei – tvinges til å innse at Guds profetier er pålitelige. Når dette oppfylles, er det dessuten et sterkt bevis for at resten av Bibelens dramatiske profetier om de siste dager, også blir til virkelighet.

Men når alt ser ut til å rakne, SÅ ER DER LIKEVEL HÅP. For Peter, Jesu viktigste apostel (hvis evangelium ble forkastet av den hedenske Romerkirken), kommer med følgende løfte:

Vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord DER RETTFERDIGHET BOR.

Apostelen Peter, 2. brev, 3 kapittel og 13 vers.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *