Israels 10 tapte stammer blir snart identifisert.

0 Comments

Visste du at etterkommerne etter alle Israels stammer – uansett hvor de bor i verden – kommer til å bli identifisert og gjenreist i nær framtid?

Det er hva profeten Jesaja avslører for oss i kap. 49. Jeg vil be dere som leser dette, om først å lese nevnte kapittel grundig.

I forbindelse med den bibelske avsløringen i overskriften, presser følgende viktige spørsmål seg fram: Hva vil det bety for de israelittiske folkeslagene, at deres genetiske tilknytning til jødefolket – Bibelens folk – blir avslørt?

Salme 83 gir oss svar:

«Se, dine (Israels) fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet. Med svik legger de HEMMELIGE PLANER mot ditt folk, og de rådslår mot dem du SKJULER (King James overs.). De sier: Kom, LA OSS UTSLETTE DEM, SÅ DE IKKE MER ER ET FOLK, slik at ingen lenger minnes Israels navn! Med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg INNGÅR DE PAKT …» (vers 3-6.)

Deretter nevnes en mengde nabofolk til oldtidens Israel – folk som ennå eksisterer, og fremdeles er Israels hatefulle nabonasjoner. Det er klart at denne profetien omfatter alle israelittiske folk, også de ti tapte stammene.

Det meget spesielle er at det i Europa i dag, befinner seg en mengde innvandrere fra disse muslimske folkene i Midtøsten. HVORFOR ER DE HER? Salme 83 burde gi oss svaret. De er utsendt for å ødelegge folket Gud har skjult i Europa, inntil i dag. Noen av disse folkenes muslimske ledere – som selvsagt ivrig studerer Bibelens framtidsprofetier om Israel og deres egne land – må ha avslørt identiteten til de ti tapte stammene. Profetiene som peker mot disse israelittiske folkene, er nemlig så tydelige, at det er en skam at ikke europeiske bibel-lesere har oppdaget det. Sant spådde profeten Hosea da han beskrev europeerne «som enfoldige duer, UTEN FORSTAND.» Og videre sier han om våre folkeslag:

«Efraim blander seg med folkene … FREMMEDE HAR FORTÆRT HANS KRAFT, MEN HAN VET DET IKKE.» (Hos.7,11.8-9.)

LA OSS NÅ GÅ TIL Jes.kap.49 – OG STUDERE PROFETIEN SOM AVSLØRER IDENTIFISERINGEN OG GJENREISNINGEN AV DE TOLV ISRAELITTISKE STAMMENE. La oss forresten tenke over at kunnskapen om menneskers DNA i våre dager øker voldsomt, og det samme gjør metodene for å avsløre menneskers DNA.

(Jes.kap.49) starter med beskrivelsen av en «Herrens tjener» – ved navnet Israel – som står og roper til «fjerne kyster og folk langt borte!», se (vers 1.) The New English Bible oversetter teksten slik:

«Listen to me, you coasts and islands, pay heed, you peoples far away.»

Men denne tjeneren er ikke folket Israel. Heller ikke er det Jakob, mannen som var den første som fikk dette navnet, Jesaja her peker på. Nei, denne tjeneren sier om seg selv:

«Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød.»

Jakob fikk navnet Israel som voksen mann, og israelsfolket arvet navnet etter ham. Så det er ikke dem profetien peker mot.

Nei, identiteten til denne tjeneren, som altså fikk sitt navn før han ble unnfanget i mors liv, blir utpekt i (Luk.1,30-33:)

«Engelen sa til Maria: Du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn … Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.»

Hvorfor kalles Jesus for Israel i denne profetien? Helt klart fordi navnet Israel har flere betydninger – som også passer på Jesus. Det kan nemlig bety både «Herrens prins» og «fyrste med Gud». Begge navnene passer på Jesus.

Hosea kommer med en annen profeti som også gjelder både israelsfolket og Jesus:

«Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn.» (11,1.)

Det står om Josef, Jesu far:

«Han sto opp, tok barnet og dets mor … og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn.» (Matt.2,14-15.)

Jesus blir altså kalt Israel, også i denne profetien.

Jesus sa:

«Frelsen kommer fra jødene.» (Joh.4,22.)

Deres tragiske historie har faktisk flere likheter med Jesu skjebne. De har, som Jesus, måttet lide for menneskenes frelses skyld. Gud beskriver deres felles skjebne, slik:

«Så sier Herren, Israels gjenløser, til HAM SOM ER FORAKTET AV HVER SJEL, til ham som er avskydd av folkene, ham som er herskeres tjener. Konger skal se det og reise seg … og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte deg.» (Jes.49,7.)

Den første del av profetien, går i oppfyllelse rett foran øynene på oss, når det gjelder jødene. Og Jesus avslører selv hva som kommer til å skje med hans omdømme i verden, i nærmeste framtid:

«Dere skal HATES av alle folkeslag FOR MITT NAVNS SKYLD.» (Matt.24,9.)

I Jes.kap. 49 regner Jesus opp hvilke gjerninger Gud har pålagt ham her på jorden, og rekkefølgen i dem:

«Fra mors liv har Herren dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham.» (vers 5.)

Hvor dro de ti tapte stammene, da Assyria ble slått av Media og Babylon, i år 612 f.Kr.? De vandret selvsagt nordover mot og gjennom Europa, på leting etter nye hjemland. For deres eget landområde i Nord Israel var hærtatt av fiender. Det var til disse vandrende folkene, Jesus sendte sine apostler. For han hadde jo sagt til dem:

«GÅ IKKE PÅ VEIEN TIL HEDNINGENE … men gå til de tapte får av Israels hus!» (Matt.10,5-6.)

Ettersom Guds profetier alltid går i oppfyllelse, kan de tapte stammene altså identifiseres ved dette at de var de første til å ta imot kristendommen. Det var dem apostlene gikk for å møte der ute i verden, for å overbringe dem læren om Jesus. Da de gjorde det, ble første post på Jesu program oppfylt:

«Fra mors liv har Herren dannet meg til sin tjener, FOR Å FØRE JAKOB TILBAKE TIL HAM.» (vers 5.)

Jesu neste oppgave, var å «Samle Israel for ham», (vers 5.) Det gjorde Jesus ved å styre disse folkeslagene – som hadde tatt imot hans lære – til samme område, nemlig det europeiske kontinentet. Da oppfylte han Guds påbud om også å samle Israel (de ti stammene) for ham. At det nettopp var europeerne som tok imot kristendommen først, avslører at nettopp de er «de tapte får av Israels hus» – folkene Jesus sendte sine apostler til.

Neste post på Jesu program, er «å gjenreise Jakobs stammer». Legg merke til at det er ETTERAT stammene er identifisert og gjenreist rundt om i verden, at han skal «føre den frelste rest av Israel tilbake» (til Israel), (se vers 6.) Stammene identifiseres og gjenreises altså, mens de befinner seg i Europa og ellers rundt om i verden. For oss europeere – burde jo disse profetiene være utrolig interessante. Dette dramatiske emnet vil jeg skrive om, i en ny artikkel.

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *