Hva/hvem er det som knuser alle falske religioner i Europa?

0 Comments

Avgudens jernben symboliserer Romerriket, noe som i grunnen er litt morsomt, når man ser på kartet. For er det noe Italia – Romerrikets sentrum – minner om, så er det jo en legg med høyhæla sko på. Roma – pavens by – ligger omtrent midt på leggen.

Romerriket falt og ble oppsplittet i de europeiske nasjonene – som blir symbolisert ved avgudens føtter. Disse nasjonene inngår på et visst tidspunkt ”ekteskap” med hverandre, for det står:

”De skal blande seg med hverandre ved giftermål (selvsagt EU).” (vers 43.)

På et visst tidspunkt ryker imidlertid ekteskapet –

”De vil ikke i lengden holde sammen”, (vers 43.)

Dette er jo noe Brexit i aller høyeste bringer bud om.

”I disse kongenes dager” (Dan.2,44) – de som gifter seg og skiller seg – er det at himmelsteinen knuser avgudsbildets føtter (Europa). Men det er egentlig ikke nasjonene som knuses, men materialene Europa er oppbygd av – nemlig jern og leire. Det spesielle er at metallene oldtidsrikene Babylon, Media-Persia og Grekenland besto av – nemlig kobber, sølv og gull – eksploderer samtidig med at jernet og leiren som Europa er oppbygd av, knuses. Alt eksploderer i endens tid, tusener av år etter at disse oldtidsrikene falt . At en avgud er symbolet Gud bruker på alle disse rikene, gjør det klart at det må være deres religioner som knuses. Den babylonske religionen har jo delvis gått i arv til alle de etterfølgende rikene – også Europa. Beviset er romernes valg av solens dag som kristendommens helligdag, og deres lære om sjelens udødelighet – som stammer fra Babylon.

Men i forbindelse med EU`s fall, knuses alle disse religionene, også Europas kristendom. En himmelstein kommer farende og knuser alt det falske. Hvis kristendommen helt og holdent hadde vært bygd på Guds Ord, ville steinen (sannheten) ha knust avgudsbildet, da Jesus kom første gang. Men det skjedde ikke. Det var Romerriket som hersket da han kom, og det hersket i flere hundre år etter Jesu død. Det var dessuten romere som drepte Jesus. Det samme folket annekterte også Jesu religion og fylte den med falsk lære. Da det hedenske Rom falt, hersket det videre over Europa, gjennom katolisismen. Den fikk imidlertid sitt dødssår av reformasjonen, og har siden vært uten verdensmakt –

”Dyret som du så, var og er ikke.” (Åp.17,8.)

Men når EU faller, leges dyrets dødssår. Og de ti hornene på dyrets hode – ti europeiske nasjoner som samarbeider tett med paven – får verdensmakt:

”De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i en time sammen med dyret.” (vers 12.)

OG NÅ ER DET ALTSÅ AT HIMMELSTEINEN – SANNHETEN – KASTES MOT EUROPAS FALSKE KRISTNE RELIGIONER, som jo er avleggere av katolisismen.

Hvem kaster himmelsteinen? Gud sier til sitt endetidsfolk:

Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren! Se på FJELLET SOM DERE ER HOGD UT AV! … Hør på meg, mitt folk! Vend øret til meg, du min menighet! FOR LOV SKAL GÅ UT FRA MEG, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene. Min rettferdighet er nær, min frelse bryter fram. Mine armer skal hjelpe folkene til rett. TIL MEG SKAL FJERNE KYSTER SETTE SITT HÅP, og de skal vente på min arm.

Jesaja 51,1.4-5

Vi er alle steiner, hogd ut fra Klippen, vår Gud – som også i endetidens holder fast ved sin lov.

Men Paulus, den romerske statsborgeren som Romerriket valgte som kristendommens fanebærer, lærer verden at Jesus:

”ved sitt kjød, avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter.” (Efes.2,14-15.)

Hans lære er altså diametralt motsatt av hva Gud sier, nemlig at hans lover fremdeles gjelder i de siste dager:

”LOV SKAL GÅ UT FRA MEG, og MIN RETT vil jeg sette til et lys for folkene.” (Jes.51,4.)

Men hvem er himmelsteinen, som til sist bærer Guds lovbaserte lære ut over jorden og knuser all lovløs kristendom? Jesus valgte ham selv ut, og sa til ham:

Jeg sier deg at du er Peter (betyr: stein eller klippe), og på denne klippen vil jeg bygge min menighet … Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder (forbyr) på jorden, skal være forbudt i himmelen (under dommen), og det du løser (tillater) på jorden, skal være tillatt i himmelen.

Jesus Kristus (Sitert av Matteus 16, 18-19)

Romerne utvalgte skriftene til Paulus (som var romersk statsborger) som grunnlag for kristendommen, og forkastet jøden Peters evangelium. Ikke nok med det, men de valgte også ut som bibelsk skrift, en grov bakvaskelse av Peter, som har fått henge ved ham ned gjennom hele den kristne historien. At Peter aldri fikk komme til orde og forsvare seg mot bakvaskelsen, avslører at den grove historien var tilsiktet av romerkirken.

Bakvaskelsen er beskrevet i Paulus` brev til galaterne, der han kaller Peter en simpel hykler:

”Da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig … Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres.” (Gal.2,11-14.)

Det saken dreide seg om, var som så ofte ellers hos Paulus, et angrep på GUDS LOV. Peter nektet nemlig å spise sammen med Paulus og hedningene. Grunnen til det, finner vi imidlertid tydelig beskrevet i Paulus` egne uttalelser. Han gjør det nemlig klart i (1.Kor.10,25.27,) at både jøder og kristne kan spise alt som selges i hedenske slakterboder, altså både urent kjøtt og offerkjøtt. Og om jøder og kristne blir bedt til middag hos vantro hedninger, skal de spise alt som blir satt fram for dem, uten å spørre om kjøttet er urent, (se 1.Kor.10,25.27.)

”Ingenting er urent”, sier han i (Rom.14,14.)

Men Peter hadde gått i Jesu skole og lært at:

”Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav i loven forgå.” (Matt.5,18.)

Selvsagt hadde han også lest følgende profeti hos Jesaja:

”Herren … kommer for å gjøre gjengjeld i sin glødende vrede og … de som eter svinekjøtt og avskyelige dyr … skal omkomme alle sammen.” (Jes.66,15.17.)

Det var derfor god grunn for Peter til å holde seg unna de hedenske måltidene Paulus deltok i.

Jesus gjør det klart at menigheten han i sin tid vil bygge på Peter, blir grunnlag i de siste dager:

”Dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” sier han i (Matt.16,18.)

Ned gjennom historien har Satan, denne verdens fyrste, infiltrert og ødelagt mye av det Jesus har oppbygd her på jorden. Når djevelen ikke får innpass i menigheten som blir bygd opp omkring ”himmelnøklene” Jesus ga Peter, er grunnen selvsagt at han ikke når det, fordi tiden er for kort.

Peter – steinen Jesus skal bygge sin siste menighet på –

”traff billedstøtten på føttene … og knuste dem … Og steinen … ble til et stort fjell som fylte hele jorden.” (Dan.2,34.35.)

”I disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges.” (Dan.2,44.)

I dag roper Gud til folket som skal være med og bygge dette Gudsriket på jorden, straks før Jesu gjenkomst:

”Vend øret til meg, du min menighet! For lov skal gå ut fra meg, og … til meg skal fjerne kyster sette sitt håp, og de skal vente på min arm.” (Jes.51,4-5.)

Hvor er Peters evangelium? Hva er det følgende tekster peker mot?

”Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.” (Jes.45,3.)

”Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe GJEMT uten at det skal bli kjent og KOMME FOR DAGEN.” (Luk.8,17.)

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *