Jesu vitnesbyrd.

0 Comments

Hvem var det som utvalgte de Gammeltestamentlige forfattere?

Det var selvsagt Gud.

Hvem var det som utvalgte den Nytestamentlige forfattere?

Det var selvsagt også Gud!

Jesus bestemte selv navnet på boken sin. Det ser vi av (Åp.1,2.9.) Den skulle hete JESU  VITNESBYRD. La oss finne synonymer til ordet «vitnesbyrd», for å prøve å finne ut hva boken i henhold til navnet, skulle inneholde! Jeg siterer en del eksempler fra synonymordboken i Cappelens Leksikon:

Testimonium, bekjennelsesskrift, bekreftelse, dokumentasjon, argument, utsagn, kunngjøring, deklarasjon, utlegning, redegjørelse, rettledning, veiledning, bekjennelse, erklæring.

Alle disse betydningene av ordet VITNESBYRD, gjør det klart at boken skulle inneholde Jesu lære – som kom direkte fra hans munn. Betydningene krever at det er hans egne ord som skal brukes om hans egne meninger. Ingen utenforstående kan i henhold til navnet JESU VITNESBYRD,  føye til sine egne personlige TOLKNINGER  av hva Jesus har sagt eller ment.  Dette var Jesu personlige bok, hans veiledning – som skulle skrives ned nøyaktig etter hans uttalelser.

Kriteriene på hvem som kunne utvelges til apostel i stedet for Judas, er interessante og viser hvilken bakgrunn de tolv apostlene måtte ha. Peter sa om den nye og tolvte apostelen som skulle velges – at han måtte være:

“…en av de mennene som fulgte med oss  hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, like fra han ble døpt av Johannes til den dagen han ble tatt opp fra oss – en av disse mennene bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse.” (Ap.Gj.1,21-22.) 

Hver gang Jesus hadde undervist folket gjennom lignelser,  så står det at:

“når han var alene med sine egne disipler, utla han for dem alt sammen.” (Mark.4,34.)

Da apostlene spurte ham om hvorfor han talte til folket i lignelser, sa han:

«FORDI DERE ER DET GITT Å FÅ KJENNE HIMLENES RIKES MYSTERIER, men dem er det ikke gitt.» (Matt.13,10-11.)

Jesu hemmeligheter var det altså bare apostlene som fikk et klart innblikk i. 

Det var bare to av alle de menn som hadde vært sammen med apostlene og Jesus, som kunne velges til den tolvte apostelen, nemlig Mattias og Josef. De må ha vært sammen med Jesus og hørt på når han la ut for dem om «himlenes rikes mysterier». Jesus visste jo at Judas var Satans tjener, og Gud hadde selvsagt utvalgt Mattias helt fra begynnelsen av, og sørget for at han fikk samme undervisning som de andre.. 

De tolv hadde altså helt spesielle kunnskaper om frelsen, som ingen andre på jorden hadde. De var spesielt utvalgt av Gud – før Jesus kom til jorden. For Jesus sier til Gud, om dem:

“Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. DE VAR DINE, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord … LIKESOM du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden.” (Joh.17,6.18.)

Dette sa ikke Jesus om eller til noen andre på jorden. Følgende tekst, er et bevis for det:

“Jeg ber for dem. JEG BER IKKE FOR VERDEN, men for dem som du har gitt meg, FOR DE ER DINE … De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.” (vers 9 og 16.)  

Jesus ba ikke for verden. Men der var en spesiell gruppe han ba for, utenom apostlene. Han sier om dem:

“Jeg ber ikke bare for dem (apostlene), men også for DEM SOM VED DERES ORD KOMMER TIL TRO PÅ MEG, AT DE MÅ VÆRE ETT.” (vers 9.16.20-21.)

Jesus ba altså bare for de kristne som ble omvendt til ham, ved sine apostlers ord. 

At dagens menigheter  ikke er oppbygd på de tolv apostlenes ord, ser vi klart av det faktum at menighetene  absolutt ikke er ett. Der er på verdensbasis mer enn 60 000 forskjellige kirkesamfunn. 

Men Gud hadde – gjennom profeten Jesaja – gitt streng beskjed til dem som skulle sette sammen skriftene i JESU VITNESBYRD. Han gjør det klart at hvis ikke boken ble sammensatt av  apostlenes skrifter, kom han til “å støte dem ut i natten”.

“Mange blant dem skal snuble, falle og skamslå seg, og de skal falle i snaren og bli fanget (i sitt eget bedrag). Bind (Jesu) vitnesbyrd inn, og FORSEGL ORDET I MINE DISIPLER … Til Ordet (Guds Ord) og til (Jesu) Vitnesbyrd! DERSOM DE IKKE TALER I SAMSVAR MED DETTE ORDET, så er det ingen morgenrøde for dem … det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. DE ER STØTT UT I NATTEN.” (Jes.8,15-16.20.22.)

På grunn av at JESU VITNESBYRD er sammensatt hovedsakelig av skrifter fra andre enn Jesu apostler, rakner nå hele kristenheten. Forkynnelsen som lyder er i mange tilfeller så ugudelig at sanne kristne melder seg ut av kirkene i hopetall. 

Jesaja forteller hva som kommer til å skje med de kristne nasjonene som tillot at Jesu lære ble oppbygd omkring  skrifter fra menn som Gud ikke hadde utvalgt:

“De skal dra gjennom landet hardt plaget og SULTNE. Og når de SULTER, blir de harme og forbanner sin konge (Jesus) og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten.” (Jes.8,21-22.)

Det står om de ti tapte stammene = den bortkomne sønnen, at han i sin tid:

“…samlet alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide (sin israelittiske arv) i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt (det israelittiske) overstyr, ble det EN SVÆR HUNGERSNØD I DET LANDET. Og han begynte å lide nød.” (Luk.15,13-14.)

Da er det at den bortkomne sønnen vender hjem til Israel. Og derfra lyder så SANNHETEN -som denne sønnen tidligere hadde ødslet bort sammen med horer:

“Det skal skje i de siste dager at … mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, SÅ HAN KAN LÆRE OSS SINE VEIER … For fra Sion skal LOV utgå, og HERRENS ORD fra Jerusalem.” (Jes.2,2.3.)

I de siste dager går sannheten altså ut fra Israel, IKKE FRA DET FRAFALNE EUROPA – noe som avslører at den europeiske kristendommen er delvis falsk. Legg merke til at sannheten beskrives som GUDS LOV og HERRENS ORD.

Boken JESU VITNESBYRD blir først en fullkommen bok, når apostlenes skrifter kommer for dagen. Hva annet kan det være enn disse skjulte skriftene, Jesus peker på i følgende tekster:

“Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen.» (Luk.8,17.)

«Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer som ER SKJULT PÅ HEMMELIGE STEDER, for at du kan kjenne at jeg, Herren, som har kalt deg ved navn, ER ISRAELS GUD.” (Jes.45,3.)

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *