Er den “fortapte sønn,” oss Europeere?

0 Comments

Når Jesus forteller lignelser, har han alltid en reell historie i baktanken. Og lignelsen om den fortapte sønn er intet unntak. Jeg tror at den er en advarsel til oss europeere om at vi kommer til å møte en fryktelig sultkatastrofe i framtiden – en trengsel som til sist vil føre oss bort fra våre hjemland.

Lignelsen er å finne i (Luk.15,11-32.) Faren i lignelsen er helt tydelig Gud. Han har to sønner. Den eldste befinner seg i hjemlandet sammen med sin far, når dette skjer. Den yngste har dratt til et land langt borte. Den eldste sønnen regner broren for død og borte for alltid. For lenge siden hadde han jo bedt om å få sin del av (den israelittiske) arven, og deretter forsvant han.

Hvem er de to sønnene? En mengde bibelske profetier kaller dem Juda og Efraim (Efraim betyr: den som bærer frukt). Efraim tok for ca 2500 år siden, sin israelittiske arv med seg og forsvant ut i verden. Der skuslet han vekk alt det israelittiske han i sin tid hadde fått av Gud. Det står at han:

”ødslet bort formuen sin sammen med skjøger”, (vers 30.)

Skjøgen har et navn:

”Babylon den store, mor til skjøgene og stygghetene på jorden (nemlig den falne kristenheten).” (Åp.17,5.)

Når hele den israelittiske arven er borte (kristenheten kaller jo Guds Ord for et gammelt testamente som er avløst av deres nye), blir det en voldsom hungersnød i det fremmede landet, hvor han bor. Efraim sulter. Han som var så rik, må nå lete etter noe som kan holde ham i live. Arbeidet han finner, er anstøtelig for Gud – han blir nemlig grisepasser, og spiser enda til maten de spiser:

«Han fylte sin buk med de skolmer som svinene åt.» (vers 16.)

”Slik skal Israels barn ete sitt brød urent blant de folk som jeg vil drive dem bort til … De skal lide mangel på brød og vann. Og de skal bli slått av redsel …” (Esek.4,13.17.)

Men når Efraim er nær sultedøden der ute i verden, blir han plutselig klar over hvem han er. Og da tar han en beslutning – han vil dra hjem igjen til Guds land, der folk på den tiden har mer enn nok mat. Arven sin har han skuslet bort på skjøger, så han har ingen rett til landet lenger. Men han vil si til Gud:

”Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.” (vers 19.)

”Det kommer en dag da vektere skal rope på Efraims fjell (ute i verden): Stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud.” (Jer.31,6.)

”Gå av sted og rop disse ord MOT NORD og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren …” (Jer.3,12.)

”De skal komme sammen fra LANDET I NORD til det land jeg gav deres fedre til arv.” (Jer.3,18.)

”Se, jeg fører dem FRA LANDET I NORD og samler dem fra jordens ytterste ende … Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem … For jeg skal være som en far for Israel, og Efraim er min førstefødte.” (Jer.31,8-9.)

Legg merke til at mange profetier gjør det klart at denne veldige flokken med israelitter, kommer strømmende FRA NORD (tenk i den forbindelse på navnet på landet vårt, nemlig VEIEN MOT NORD!)

Det som er veldig spesielt, er at det i dag strømmer millioner av mennesker fra de landområdene Gud skal komme til å innlemme i sitt veldige stor-Israel (grensene skal gå fra Rødehavet til Eufrat, se 2.Mos.23,31) – og inn i Europa. Hvorfor?

La oss tenke over den dramatiske kjensgjerningen – nemlig at mange bibelske profetier forutsier at store mengder israelitter som bor i LANDET I NORD – en dag skal komme til å dra motsatt vei av det flyktningene gjør i dag. Det skjer når Europa rammes av en veldig sultkatastrofe –

”De skal lide mangel på brød og vann.” (Esek.4,17.)

Gud sa til israelittene som i sin tid dro nordover i Europa på leting etter nye hjemland:

«Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk (nemlig nordover gjennom Kaukasus – noe som er grunnen til at vår hvite rase blir kalt den kaukasoide rase). Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!” (Jer.31,21.)

(Slike gamle varder og merkesteiner skal finnes langs eldgamle ruter nordover i Europa). Langs disse gamle rutene drar de så – sikkert gjennom et ødelagt Europa – til Midt-Østen, der de bosetter seg i landområder mange flyktninger i dag forlater.

”Du skal bre deg ut til høyre og venstre. Din ætt skal drive ut folkeslag og bosette seg i byer som lå øde.” (Jes.54,3.)

”Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De skal glede seg over Herrens gode ting … Da skal jomfruer glede seg i dans. Unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem som sørger.” (Jer.31,12-13.)

”Nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.” (Luk.15,32.)

Jesus sa:

”JEG ER IKKE SENDT TIL ANDRE ENN DE BORTKOMNE SAUENE I ISRAELS FOLK.” (Matt.15,24.)

«Fra mors liv har Herren dannet meg til sin tjener FOR Å FØRE JAKOB TILBAKE TIL HAM og samle Israel for ham …» (Jes.49,5.)

Hedningefolkene skulle vinnes til sist, etter at Jesus også hadde:

«gjenreist Jakobs stammer og ført den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg gjøre deg til et lys for hedningefolkene.» (vers 6.)

«Sauene» som i begynnelsen tok imot hans lære, var europeerne – som derfor selvsagt er deler av de bortkomne sauene i Israels folk – de som Jesus først var sendt til.

Hvorfor har det brutt ut en farlig krig i Europa i disse dager? Husk hva som skjedde da Gud skulle lede folket ut fra Egypt og hjem til Israels land! Da ble leveforholdene så grusomme for dem i Egypt, at det ble mulig for Gud å få dem til å forlate landet.

Den viktigste årsaken til at den fortapte sønnen forlater det fremmede landet og vender hjem, er en voldsom sultkatastrofe i det landet. Og hva skjer i Europa i dag? Jo, at verdens to viktigste produsenter av hvete, er i krig med hverandre – en krig som til sist kan ødelegge begge landene og føre til sultkatastrofe i Europa.

Vi er nødt til å innse at profetiene som forteller at Efraim skal komme til å vende hjem til Israel på grunn av en voldsom sultkatastrofe – er høyaktuelle for oss europeere. DET ER DERFOR NÅ PÅ HØY TID AT VI FORSTÅR HVEM VI ER!

Categories:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *