Skal det nye templet som snart skal bygges i Jerusalem – bli ofret til multikulturen?

By Jorunn/ no comments
Det ser slik ut av følgende profeti: «Stå opp og mål Guds tempel … og dem som tilber der! Men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke.

Why did the jewish people despise Jesus?

By Jorunn/ no comments
To me Isaiah´s prophecy in chapter 53 is one of the most wonderful texts in the Bible. For it is spoken to the world by the Jewish people, just after

Hvor ble det av Peter?

By Jorunn/ no comments
Dette spørsmålet stiller jeg igjen og igjen – fordi voldsomme hendelser rundt om i verden, varsler at vår jords historie nærmer seg slutten. Men før Jesus kommer igjen, vil han

I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse; and all people on earth will be blessed through you.

By Jorunn/ no comments
HUSK at disse ordene – i 1.Mos.12,3 – sa Gud til Abraham og ALLE HANS ETTERKOMMERE. Israels folk består av 12 stammer. Jødene er bare to stammer. De ti stammene

Årsaken til at de ti stammene en dag vender tilbake til Israel.

By Jorunn/ no comments
I våre dager har jødene fått tilbake sitt hjemland etter 2000 år i diaspora. Dette er helt unikt i verdenshistorien. Aldri har det hendt at et folk har fått landet

Jesus har advart oss om at noen har lurt vranglære (ugress) inn i Hans ord.

By Jorunn/ no comments
Burde ikke vi kristne gå ivrig inn for å finne ut av hva denne vranglæren går ut på? «En mann hadde sådd godt korn i åkeren sin. Mens folkene sov,

Hva tid mistet våre israelittiske forfedre sin idenditet?

By Jorunn/ no comments
På et visst tidspunkt, mens israelittene var i Assyria, skjedde det noe som gjorde at de ble nødt til å skjule sin egentlige identitet – som deretter gradvis forsvant i

Hvem ble Jesus sendt til?

By Jorunn/ no comments
Har dere lagt merke til at Jesus - ifølge sine egne ord - verken var sendt til jødene eller hedningene, da han kom til jorden for to tusen år siden?

Hvorfor sier Jesus: «FORGJEVES … OG TIL INGEN NYTTE har jeg fortært min kraft.»Jes.49,4.

By Jorunn/ no comments
At det er i forbindelse med sitt første komme han sier dette, ser vi av de to neste versene: «Fra mors liv har Herren dannet meg til sin tjener …

Årsaken til at jeg begynte å se på Guds ord med helt nye øyne.

By Jorunn/ no comments
Mange har vel undret seg over at jeg har forkastet Paulus sin lære og kun velger å tro på hva Gud og Jesus personlig sier. Her forteller jeg bakgrunnen for