Tro som fører til fortapelse.

By Jorunn/ no comments
DELER AV DEN KRISTNE TRO, FØRER I FORTAPELSE. Læren om DEN NYE PAKT (som Gud også kaller DEN EVIGE PAKT), er en slik farlig feiltolkning.. Gud inngår bare to pakter

En pakt er ikke det samme som et testamente!

By Jorunn/ no comments
ER ET TESTAMENTE DET SAMME SOM EN PAKT? Hvem var det Gud overga sitt ord til? «Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. SLIK

Uberettigede anklager mot jødene.

By Jorunn/ no comments
JØDENE VAR IKKE SKYLDIGE I JESU DØD – slik mange kristne hevder. For Jesus sier: «Ingen tar mitt liv fra meg, men jeg setter det til av meg selv.» Joh.10,18.

Den nye pakt.

By Jorunn/ no comments
KRISTENDOMMEN = LÆREN OM DEN NYE PAKT. Paulus sier: «Gud … gjorde oss dugelige til å være tjenere for EN NY PAKT.» se 2.Kor.3,6. Han beskriver denne nye pakten som

Himmelsteinen i Daniels bok.

By Jorunn/ no comments
HVA/HVEM SYMBOLISERER HIMMELSTEINEN – SOM KNUSER AVGUDSBILDETS FØTTER (i DAN.2,34-35.45)? Avgudens jernben symboliserer Romerriket, noe som i grunnen er litt morsomt, når man ser på kartet. For er det noe