Hva skal skje med jødefolket?

By Jorunn/ no comments
”Herren skal spre deg blant alle folkene … Blant disse folkeslagene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot … Livet ditt skal henge i en

Den knusende steinen fra Daniels åpenbaring.

By Jorunn/ no comments
Dan.kap.2, skildrer verdenshistorien fra og med Babylon og inntil enden – som ET AVGUDSBILDE. Føttene av jern og leire, peker mot det oppsplittede Europa: ”Når du så at føttene og

Hvor er folkene etter Abraham?

By Jorunn/ no comments
Gud sa til Abraham: «Jeg gjør deg til far for EN MENGDE FOLK.» (1.Mos.17,5.) Mange av disse folkene skulle være kongedømmer. For det står om Sara: «Hun skal bli til

Europa, folket i det fjerne.

By Jorunn/ no comments
Han som roper, beskriver seg selv slik: «Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød … Han sa til meg: Du

Frelsens milepæler.

By Jorunn/ no comments
Jesus roper til Europa: «HØR PÅ MEG, FJERNE KYSTER – DERE FOLK I DET FJERNE!» (Jes.49,1.) Jeg har lenge følt en veldig dragning mot hele dette kapitlet. For her finner

Brexit var bare første skritt på veien mot EU’s undergang.

By Jorunn/ no comments
Gud sa til profeten Daniel: ”Gjem disse ordene og forsegl boken inntil ENDENS TID. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.” (Dan.12,4.) Boken kan altså ikke forstås rett,

Kristendommens manifest.

By Jorunn/ no comments
Jesus sier: «Hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. FOR DET ER MEG HAN HAR SKREVET OM. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, HVORDAN KAN DERE DA

Den hedenske julefeiringen har gjort Jesus verdenskjent.

By Jorunn/ no comments
Jesus gjør det klart i lignelsen om fienden som sår ugress i hveten (se Matt.13,24-30) – at ugresset ikke skal lukes bort, før i de siste dager. «En mann hadde

Europa har sagt farvel til Jesus.

By Jorunn/ no comments
Derfor går nå følgende profeti i oppfyllelse: «DU HAR FORKASTET DITT FOLK … FORDI DE DRAR MENNESKER AV FREMMED ÆTT INN I LANDET I MENGDE.» (Jes.2,6.) Hva kommer Gud til

Forstår vi Gud og Hans veier?

By Jorunn/ no comments
Gud sier: ”Mine tanker, er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier … Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og