The 12 Tribes of Israel

By Jorunn/ no comments
I will add following to what Bill Pentecost has written below: There is another lack of names in Rev.7 – namely Ephraim. God uses the name both on the ten

Jødene trenger nå sin Messias.

By Jorunn/ no comments
Vi ber og ber for de jødiske gislene – og for Israel, Guds land, som han sier dette om: «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for.

Beskrivelser av endetidens israelittiske stammer.

By Jorunn/ no comments
Noen av tekstene står i Jes.kap.2. I begynnelsen av kapitlet, peker Gud på dette at veldige folkeslag skal dra til Jerusalem for å lære frelsens vei der – I DE

The jewish people are about to accept Jesus as The Messiah.

By Jorunn/ no comments
Holocaust made it possible for them to return to Israel. What will this «holocaust» lead to, from God? The reason why the Jewish people have not yet accepted Jesus as

Profetier om jødefolket.

By Jorunn/ no comments
«Fra fjellets tinde ser jeg ham, fra høydene skuer jeg ham: Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke … Må

Tiden for at jødene vil ta imot Jesus nærmer seg!

By Jorunn/ no comments
Stor ble min forferdelse, da jeg leste: «Våre øyne sviktet oss, mens vi forgjeves stirret etter hjelp … De lurte på våre skritt, så vi ikke kunne gå på gatene

Saulus’ herjinger mot den jødekristne menighet.

By Jorunn/ no comments
Lukas forteller at: «Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.» (Ap.Gj.8,3.) Selv sier han:

Hvorfor har enda ikke jødene tatt imot Jesus som Messias?

By Jorunn/ no comments
Apostelen Johannes gir oss svaret: «Enda Jesus hadde gjort så mange tegn for øynene deres, trodde de ikke på ham … de kunne ikke tro, for … Gud har blindet

Den Jødiske nasjonen Israel er verdens mest gudfryktige folk.

By Jorunn/ no comments
Jeg vil ønske alle en velsignet sabbat – og vil i den forbindelse minne om følgende: Sabbaten er et bevis for at Israels Gud er verdens skaper. Den er nemlig

Er tiden nær, da jødene skal ta imot Jesus som sin Messias?

By Jorunn/ no comments
Nei, det var faktisk en mengde jøder som omvendte seg til Jesus, både før og etter hans død. Så og si alle som opplevde Den Hellige Ånds gjerning på pinsefestens