Europas framtid i lys av bibelske profetier.

By Jorunn/ no comments
I dag har Europa krig i sin midte. Og miljøet omkring oss, går på en måte av hengslene. Ingen ting er som før. Vi bør se i øynene at Europa

Hvilken pakt bygger Jesus sin lære på?

By Jorunn/ no comments
Fra begynnelse til slutt, er Jesu lære, denne: «…vil du gå inn til livet, så hold budene!» (Matt.19,17.) Hva tid ga Israels Gud menneskeheten de ti bud? Den første gang

Guds endelige dom er todelt, slik dommene også er i vårt samfunn.

By Jorunn/ no comments
Først dømmer Gud oss i skyldspørsmålet overfor ham, dernest kommer straffeutmålingen. Og det er selvsagt den de frelste skal være med på – i himmelen (se Åp.20,4). Dette viser hvor

En hjord og en hyrde.

By Jorunn/ no comments
JESUS KALLER KRISTNE FRA ALLE KIRKESAMFUNN UT AV SINE MENIGHETER, FOR Å FORENE DEM MED JØDEFOLKET. JESUS KOMMER EN DAG TIL Å BE OSS GÅ UT AV ALLE MENIGHETER –

Tusenårsriket.

By Jorunn/ no comments
NOEN HEVDER AT PERIODEN PÅ TUSEN ÅR – SOM ER BESKREVET I ÅP.KAP.20 – skal foregå her på jorden. Men de veldige hendelsene man påstår skal finne sted i løpet

Efraim – et Europeisk folk.

By Jorunn/ no comments
EFRAIM BETYR «DEN SOM BÆRER FRUKT». Da Gud forkastet jødene som Jesu budbringere, sa han: «Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer

Vestbredden består av Judea og Samaria, landområdet der Jesus vandret.

By Jorunn/ no comments
Det jødehaterne kaller «den okkuperte vestbredden», er i virkeligheten Judea og Samaria – områdene der jøden Jesus vandret. På hans tid ble det kalt Galilea. I år er det omtrent

Bibelen er pålitelig.

By Jorunn/ no comments
Å HÅNE BIBELEN ER UKLOKT. PROFETIENE DEN INNEHOLDER, GÅR JO I OPPFYLLELSE RETT FORAN ØYNENE PÅ OSS – OG VITNER OM AT DEN ER SANN. Majen Der er et viktig

Kristendommens falske grunnpillar.

By Jorunn/ no comments
En av kristendommens viktigste læresetninger, er den som sier at Jesus inngikk den nye pakt – beskrevet i Jer.31,31-34 – med de kristne, ved sin død. For noen år tilbake,

Sabbat eller Søndag?

By Jorunn/ no comments
Jeg er sikker på at alle jøder setter stor pris på at kristne helligholder samme hviledag som dem. Det at kristenheten valgte søndag som hviledag har skapt et veldig skille