Hvor bærer det hen?

By Jorunn/ no comments
Vi undrer oss vel alle på hvordan framtidens verden blir. Når vi så hva covid19 gjorde og gjør med menneskeheten, og følger med på den grusomme krigen Russland fører mot

The Ten Tribes’ returning to Israel.

By Jorunn/ no comments
The apocryphal book, called 4. Esdra, describes how The Ten Tribes will return to Israel. This is the only old scripture which tells anything about the ten tribes` journy, after

Falt ikke Adam i synd?

By Jorunn/ no comments
«En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg … for … ADAM BLE IKKE DÅRET, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.» (1.Tim.2,11.14.) Falt ikke

Guds evige by.

By Jorunn/ no comments
Guds evige by er oppbygd omkring læren i det såkalte gamle testamentet, og læren Jesus overga sine tolv apostler. Påstanden bygger jeg på følgende opplysninger: «Byen hadde en stor og

Apostelen Peters forsvinning.

By Jorunn/ no comments
Apostelen Peter – som sto i spissen for det som skjedde på pinsefestens dag – forsvinner for oss, i det nye testamentet. Straks før pinsefestens dag, samlet Peter sammen en

Hva skjedde egentlig i Jerusalem, på pinsefestens dag?

By Jorunn/ no comments
Hver vår feirer vi pinse. Og bakgrunnen for det, er jo kristendommens påstand om at den kristne kirke ble født på denne høytidsdagen. Beskrivelsen av det som skjedde, finner vi