Europas og Israels framtid i henhold til bibelske profetier.

By Jorunn/ no comments
Profetien om avgudsbildet i Dan.2,31-45 – som på symbolsk vis beskriver verdenshistorien fra og med Babylon og inntil enden – burde være av stor interesse for dagens Europa. For det

Skjult jødehat, er å finne i den kristne lære.

By Jorunn/ no comments
Den apokryfe Ester-boken er bedre enn den som står i vår Bibel. Den gir bl.a. eksakt uttrykk for bakgrunnen for alt jødehat. Fordi antisemittismen stadig invaderer både politikere og NRK,

Ble den hedningekristne kirke født på pinsefestens dag?

By Jorunn/ no comments
Det er jo hva kristenheten hevder. Men menigheten som ble ”født” på pinsefestens dag, besto kun av jøder og tilhengere av jødedommen – ”…gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under

Why will the 10 lost tribes some day return to Israel?

By Jorunn/ no comments
In our days the Jews have returned to their homeland after being 2000 years in diaspora. Never in the history has such an event taken place after a period of

Gi landet til dem som elsker det.

By Jorunn/ no comments
Den eventuelle delingen av Israel mellom de to folkene som gjør krav på landet, er som en gordisk knute som vanskelig lar seg løse. Jeg mener imidlertid at kong Salomo

Hvem har retten til Israels land?

By Jorunn/ no comments
Dette har jeg skrevet som en hilsen til jødene – i forbindelse med Israels 75 års fødselsdag. Gud sier til israelittene: Meg hører landet til. Dere er bare fremmede og

Sabbaten, en evig helligdag.

By Jorunn/ no comments
Hvorfor gjorde Gud sabbaten, den syvende dag etter skapelsens begynnelse, til evig helligdag? Gud selv gir oss svaret: «Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, FOR PÅ DEN DAGEN

Endetidens seierherre, Jesus.

By Jorunn/ no comments
Før Jesus kommer igjen, skal han vise seg som en veldig sierherre. Jeg er veldig interessert i og opptatt av emnet om israelittenes ti stammer som forsvant etter at de

Profeten Elias skal stå fram på jorden, i de siste dager.

By Jorunn/ no comments
Jesus har advart oss om at en fiende har sådd ugress i Jesu lære (Matt.13,24-30). Nå skal dette ugresset lukes bort. Gud sier til dagens kristne menigheter – som dessverre

Hva tid mistet våre israelittiske forfedre sin identitet?

By Jorunn/ no comments
På et visst tidspunkt, mens israelittene var i Assyria, skjedde det noe som gjorde at de ble nødt til å skjule sin egentlige identitet – som deretter gradvis forsvant i