Category: De tolv apostler

Hva skjedde egentlig i Jerusalem, på pinsefestens dag?

By Jorunn/ no comments
Hver vår feirer vi pinse. Og bakgrunnen for det, er jo kristendommens påstand om at den kristne kirke ble født på denne høytidsdagen. Beskrivelsen av det som skjedde, finner vi

Vranglæren som er lurt inn i Jesu ord.

By Jorunn/ no comments
Jesus har advart oss om at noen har lurt vranglære (ugress) inn i hans ord. Burde ikke vi kristne gå ivrig inn for å finne ut av hva denne vranglæren

Jesu vitnesbyrd.

By Jorunn/ no comments
Hvem var det som utvalgte de Gammeltestamentlige forfattere? Det var selvsagt Gud. Hvem var det som utvalgte den Nytestamentlige forfattere? Det var selvsagt også Gud! Jesus bestemte selv navnet på

Forfølgelser.

By Jorunn/ no comments
Vi kommer til å bli forfulgt av våre egne! Jakobs brev gir meget viktig informasjon til oss – som helt klart lever i de siste dager. Jakob var Jesu bror,

Dyret i Johannes Åpenbaring

By Jorunn/ no comments
Dyret i (Åp. 13,1) symboliserer syv verdensriker onde, påtvungne religioner. «Dyret hadde ti horn og sju hoder.» (Åp.13,1.) «De sju hodene … er sju konger.» (Åp.17,9-10.) «De TILBA DYRET.» (Åp.13,4.)