Category: Det nye testamentet

Apostelen Peters forsvinning.

By Jorunn/ no comments
Apostelen Peter – som sto i spissen for det som skjedde på pinsefestens dag – forsvinner for oss, i det nye testamentet. Straks før pinsefestens dag, samlet Peter sammen en

Skjult jødehat, er å finne i den kristne lære.

By Jorunn/ no comments
Den apokryfe Ester-boken er bedre enn den som står i vår Bibel. Den gir bl.a. eksakt uttrykk for bakgrunnen for alt jødehat. Fordi antisemittismen stadig invaderer både politikere og NRK,

Ble den hedningekristne kirke født på pinsefestens dag?

By Jorunn/ no comments
Det er jo hva kristenheten hevder. Men menigheten som ble ”født” på pinsefestens dag, besto kun av jøder og tilhengere av jødedommen – ”…gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under

Vranglæren som er lurt inn i Jesu ord.

By Jorunn/ no comments
Jesus har advart oss om at noen har lurt vranglære (ugress) inn i hans ord. Burde ikke vi kristne gå ivrig inn for å finne ut av hva denne vranglæren

Er den kristne religion i samsvar med Guds eget ord?

By Jorunn/ no comments
Jeg spør – fordi navnene på Bibelens to deler, gjør det klart at det såkalte nye testamentet, opphever de gammeltestamentlige skriftene – som er GUDS EGET ORD. Men dette er

Hva om Jødene hadde tatt imot Jesus for 2000 år siden?

By Jorunn/ no comments
Jødene er et prøvet folk, og Israel er hatet av store deler av verden. Norske prester tar palestinernes parti og vil boikotte Israel. Store deler av kristenheten hevder at det

Hebreerbrevets dogmer og farlige feiltolkninger.

By Jorunn/ no comments
Fra begynnelse til ende handler Hebreerbrevet om at Jesu død opphever den første pakt, som Israels Gud inngikk med israelittene på Sinai. Og at han så inngår DEN NYE PAKT

Dyret i Johannes Åpenbaring

By Jorunn/ no comments
Dyret i (Åp. 13,1) symboliserer syv verdensriker onde, påtvungne religioner. «Dyret hadde ti horn og sju hoder.» (Åp.13,1.) «De sju hodene … er sju konger.» (Åp.17,9-10.) «De TILBA DYRET.» (Åp.13,4.)

Kan vi stole på alle deler av Det Nye Testamentet?

By Jorunn/ no comments
Følgende eksempel viser at det kan vi ikke. Noen vil vel mene at denne feiltagelsen ikke er noe å bry seg om, siden helligdommen og tempeltjenesten ikke er av noen