Category: Sinai

Hva om Jødene hadde tatt imot Jesus for 2000 år siden?

By Jorunn/ no comments
Jødene er et prøvet folk, og Israel er hatet av store deler av verden. Norske prester tar palestinernes parti og vil boikotte Israel. Store deler av kristenheten hevder at det

Hebreerbrevets dogmer og farlige feiltolkninger.

By Jorunn/ no comments
Fra begynnelse til ende handler Hebreerbrevet om at Jesu død opphever den første pakt, som Israels Gud inngikk med israelittene på Sinai. Og at han så inngår DEN NYE PAKT

Sinaifjellets evige betydning.

By Jorunn/ no comments
Har dere tenkt over at om ikke Gud hadde steget ned på Sinai og gitt israelittene sine lover og bud, ville Jesus ikke ha kunnet komme til verden? Gud måtte