Category: Moseloven

Guds evige by.

By Jorunn/ no comments
Guds evige by er oppbygd omkring læren i det såkalte gamle testamentet, og læren Jesus overga sine tolv apostler. Påstanden bygger jeg på følgende opplysninger: «Byen hadde en stor og

Europas og Israels framtid i henhold til bibelske profetier.

By Jorunn/ no comments
Profetien om avgudsbildet i Dan.2,31-45 – som på symbolsk vis beskriver verdenshistorien fra og med Babylon og inntil enden – burde være av stor interesse for dagens Europa. For det

Guds tempel i Jerusalem vil bli gjenreist i endetiden.

By Jorunn/ no comments
Er det ikke fantastisk at Guds Tempel i Jerusalem, skal gjenreises i endetiden, og bli et bønnens hus for alle folk? Templets oppbygning og innredning, er viktig å få innblikk

Hva/hvem er det som knuser alle falske religioner i Europa?

By Jorunn/ no comments
Avgudens jernben symboliserer Romerriket, noe som i grunnen er litt morsomt, når man ser på kartet. For er det noe Italia – Romerrikets sentrum – minner om, så er det

Er den kristne religion i samsvar med Guds eget ord?

By Jorunn/ no comments
Jeg spør – fordi navnene på Bibelens to deler, gjør det klart at det såkalte nye testamentet, opphever de gammeltestamentlige skriftene – som er GUDS EGET ORD. Men dette er

Det Himmelske rettssystemet.

By Jorunn/ no comments
Universet, med alt sitt liv, er et faktum – og her befinner vi mennesker oss. Siden det nå engang er slik at ingen ting kan bli til av seg selv,

Hva om Jødene hadde tatt imot Jesus for 2000 år siden?

By Jorunn/ no comments
Jødene er et prøvet folk, og Israel er hatet av store deler av verden. Norske prester tar palestinernes parti og vil boikotte Israel. Store deler av kristenheten hevder at det

Hebreerbrevets dogmer og farlige feiltolkninger.

By Jorunn/ no comments
Fra begynnelse til ende handler Hebreerbrevet om at Jesu død opphever den første pakt, som Israels Gud inngikk med israelittene på Sinai. Og at han så inngår DEN NYE PAKT

Hvorfor Paulus?

By Jorunn/ no comments
Jeg vil presisere at jeg ikke går i rette med tekster fra Paulus, fordi jeg plutselig har fått imot ham. Jeg tar opp dette emnet FOR Å FORSVARE ISRAELS GUD

Sinaifjellets evige betydning.

By Jorunn/ no comments
Har dere tenkt over at om ikke Gud hadde steget ned på Sinai og gitt israelittene sine lover og bud, ville Jesus ikke ha kunnet komme til verden? Gud måtte