Category: Dødsriket

Hvor og hva er dødens porter?

By Jorunn/ no comments
Jesus sa til Peter: «Du er Peter (navnet betyr Klippe), og på denne klippen vil jeg bygge MIN MENIGHET … Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike.» (Matt.16,18-19.) Så