Category: Paulus

Falt ikke Adam i synd?

By Jorunn/ no comments
Hvordan kan vi kvinner (og våre menn) stole på han som kaller seg hedningenes apostel, når han hevder at vi kvinner skal tie stille og underordne oss under våre menn,

Guds evige by.

By Jorunn/ no comments
Guds evige by er oppbygd omkring læren i det såkalte gamle testamentet, og læren Jesus overga sine tolv apostler. Påstanden bygger jeg på følgende opplysninger: «Byen hadde en stor og

Apostelen Peters forsvinning.

By Jorunn/ no comments
Apostelen Peter – som sto i spissen for det som skjedde på pinsefestens dag – forsvinner for oss, i det nye testamentet. Straks før pinsefestens dag, samlet Peter sammen en

Ble den hedningekristne kirke født på pinsefestens dag?

By Jorunn/ no comments
Det er jo hva kristenheten hevder. Men menigheten som ble ”født” på pinsefestens dag, besto kun av jøder og tilhengere av jødedommen – ”…gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under

Vranglæren som er lurt inn i Jesu ord.

By Jorunn/ no comments
Jesus har advart oss om at noen har lurt vranglære (ugress) inn i hans ord. Burde ikke vi kristne gå ivrig inn for å finne ut av hva denne vranglæren

Hva/hvem er det som knuser alle falske religioner i Europa?

By Jorunn/ no comments
Avgudens jernben symboliserer Romerriket, noe som i grunnen er litt morsomt, når man ser på kartet. For er det noe Italia – Romerrikets sentrum – minner om, så er det

Er den kristne religion i samsvar med Guds eget ord?

By Jorunn/ no comments
Jeg spør – fordi navnene på Bibelens to deler, gjør det klart at det såkalte nye testamentet, opphever de gammeltestamentlige skriftene – som er GUDS EGET ORD. Men dette er

Hva om Jødene hadde tatt imot Jesus for 2000 år siden?

By Jorunn/ no comments
Jødene er et prøvet folk, og Israel er hatet av store deler av verden. Norske prester tar palestinernes parti og vil boikotte Israel. Store deler av kristenheten hevder at det

Hebreerbrevets dogmer og farlige feiltolkninger.

By Jorunn/ no comments
Fra begynnelse til ende handler Hebreerbrevet om at Jesu død opphever den første pakt, som Israels Gud inngikk med israelittene på Sinai. Og at han så inngår DEN NYE PAKT

Hvorfor Paulus?

By Jorunn/ no comments
Jeg vil presisere at jeg ikke går i rette med tekster fra Paulus, fordi jeg plutselig har fått imot ham. Jeg tar opp dette emnet FOR Å FORSVARE ISRAELS GUD