Category: Det tredje tempelet

Guds tempel i Jerusalem vil bli gjenreist i endetiden.

By Jorunn/ no comments
Er det ikke fantastisk at Guds Tempel i Jerusalem, skal gjenreises i endetiden, og bli et bønnens hus for alle folk? Templets oppbygning og innredning, er viktig å få innblikk

Dette er mitt syn på hvordan mennesker ble frelst, før Jesu død.

By Jorunn/ no comments
Gud ga Adam og Eva et eneste bud. Han sa: «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke

Jerusalems tredje tempel skal snart bygges.

By Jorunn/ no comments
Bibelens lære om et nytt tempel i Jerusalem, i endetiden – DER MAN SKAL OFRE DYR – er svært kontroversiell, blant de fleste kristne. Men dette er hva Gud selv

Dyreofringer

By Jorunn/ no comments
Om vi ikke anerkjenner Jesu offer for menneskene, blir dyreofrene uforklarlige for oss Første gang vi finner Jesus nevnt i Guds Torah, er i forbindelse med syndefallet – når Gud